Летен семинар на АБУЧ – 24-26 юли 2013 г.

Асоциацията на българските училища в чужбина обяви окончателната програма за летния семинар за учителите и администраторите в българските училища в чужбина. Публикуваме програмата на семинара:

 

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА ASSOCIATION OF BULGARIAN SCHOOLS ABROAD

 

СЕМИНАР

ЗА АДМИНИСТРАТОРИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОТ БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

С УЧАСТИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

 

24 - 26 юли 2013 година

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Нова конферентна зала (северно крило, втори етаж)

бул. „Цар Освободител” № 15, София

 

24.07.2013, сряда

„Електронно обучение по български език в чуждоезикова среда”,

Софийски университет „Св. Кл. Охридски” – доц. д-р Росица Пенкова,

ас. д-р Мирена Легурска, Тодор Георгиев

9.00 – 10.30 Виртуална класна стая. Използване на интерактивна дъска. Добри педагогически практики

10.30 – 10.45 Почивка

10.45 – 12.15 Психолого-педагогически проблеми на общуването. Общуване и конфликти. Техники за ефективно педагогическо общуване. Подаване на обратна връзка. “Аз-послание”. Невербални техники за общуване Изразяване и разчитане на “езика на тялото”.

12.15 – 13.00 Обедна почивка

13.00 – 14.30 Електронно обучение. Добри педагогически практики.

14.30 – 14.45 Почивка

14.45 - 16.15 Ролята на учителя в интерактивното обучение. Обща характеристика на интерактивните методи. Основни интерактивни техники: ролева игра, решаване на казуси, симулации, автодидактична игра и др.

 

25.07.2013, четвъртък

І. „Специфика на обучение по българска история и култура зад граница”, Софийски университет „Св. Кл. Охридски” – доц. д-р Веселин Тепавичаров, гл.ас. Бистра Стоименова

9.00 – 10.30 Иновации в учебното съдържание по история.

10.30 – 10.45 Почивка

1045 – 12.15 Интерактивният подход в обучението по история. Интерактивни техники: ролева игра, решаване на казуси, симулации, автодидактична игра и др.

12.15 – 13.00 Обедна почивка

13.00 – 14.30 Българска традиционна култура. Бит и култура.

14.30 – 14.45 Почивка

14.45 – 16.15 Празничен календар и обичаи. Български фолклор

II.Семинар на Катедрата по предучилщна педагогика, Педагогическия факултет на Пловдивския университет - доц. д-р Кристина Танева, ръководител

13.00 – 14.30 „Съвременни методики за ограмотяване по български език в детска

възраст”

14.30 – 14.45 Почивка

14.45 – 16.15 „Методи на преподаване на Български език в предучилищна и детска възраст в чуждоезикова среда”,

26.07.2013, петък

Семинар за директори, Министерство на образованието и науката

9.00– 10.30 представители на МОН, дирекция "Организация и контрол" и "Финанси"

10.30 – 10.45 Почивка

10.45 – 12.15 гост лектор Елена Томова, ръководител проекти "Образование"

към РААБЕ, България ЕООД

12.15 – 13.30 Обедна почивка

13.30 - 14.00 Слово на проф. Анелия Клисарова, министър на образованието и науката

19.00 00.00 Работна вечеря с презентации

* Събитието е безплатно за всички преподаватели и администратори в българските училища в чужбина.

Съпътстващи събития

25.07.2013 11.00 - 13.00 ДАБЧ - връчване на награди от конкурсите

26.07.2013 14.00 – 17.00 Общо събрание на АБУЧ

Учебна програма

Вижте учебната програма за 2013 - 2014 г.

programa

Абонирайте се

Въведете вашият e-mail, за да получавате бюлетин с новини и важни съобщения от училището.

Снимки на учениците

Вижте снимки на нашите страхотни ученици!

home children 01