top of page

Такси

Училището се финансира отчасти с такси.

Годишната такса  за учебната 2023-2024 г. е в размер на  230 паунда за едно дете от семейство, 210 паунда за второ дете от семейство и безплатно за трето и всяко следващо дете от семейство. В таксата са включени безплатни учебници, които трябва да се върнат в добро състояние след края на учебната година. Таксата се заплаща в началото на учебната година до края на месец октомври всяка година.

При финансови затруднения родителите трябва да се обърнат за отсрочка към Училищното настоятелство.

Ако ученикът се откаже да посещава училището, сумата не се възстановява.

От тази учебна година на новодошлите ученици се предоставят безплатно униформени тениски с логото на училището ни. 

bottom of page