Такси

Училището се финансира отчасти с такси.

Годишната такса  е в размер на  190 паунда за едно дете от семейство, 180 паунда за второ дете от семейство и безплатно за трето и всяко следващо дете от семейство. В таксата са включени безплатни учебници, които трябва да се върнат в добро състояние след края на учебната година. Таксата се заплаща в началото на учебната година до края на месец октомври всяка година.

При финансови затруднения родителите трябва да се обърнат за отсрочка към Училищното настоятелство.

Ако ученикът се откаже да посещава училището, сумата не се възстановява.

От тази учебна година на новодошлите ученици се предоставят безплатно униформени тениски с логото на училището ни.