top of page

ВАЖНО! Информация за учебната 2021-2022 година

Учебната 2021-2021 година ще започне на 15.09.2021 г. (сряда) направо със занятията за 5 и 6 клас.

За 1 клас първият учебен ден ще бъде на 20.09.2021 г. Тогава ще започнат заниманията и на 2 клас.

Предпазните здравни мерки ще следват тези, които са установени за Великобритания и конкретно за Лондон като цяло:

  1. Носенето на маски от учениците няма да е задължително, но по желание всеки може да ползва маска, ако желае или ако желаят родителите му.

  2. Носенето на маски и шлемове от преподавателите също няма да е задължително, но може да се носят по лично желание.

  3. При влизане в класните стаи учениците ще ползват дезинфектант от машината в коридора.

  4. Помещенията ще се проветряват и почистват редовно преди всяко занятие. В хубаво време – прозорците ще се оставят отворени за проветряване, а в по-студено време – периодично ще проветряваме. За целта – нека учениците винаги да идват с връхна дреха (често, когато ги водят с коли, децата са само с училищните си униформи от английското училище).

  5. Умоляваме родителите да не водят в клас ученици, които имат някакво, макар и слабо неразположение (температура, кашлица, хрема). Ние ще имаме контакт чрез мейл с родителите и ще изпращаме разработки на уроците + домашните, ако някое дете е отсътсвало, за да може да се подготви у дома.

  6. Присъствието на родителите в училището не се допуска, разрешено е само в двора на училището. Молбата ни е по възможност децата да се водят или да се вземат от един родител, за да няма струпвания на много хора пред двора и в самия двор на училището. Умоляваме да се спазва отстояние от 1- 1.5 метра.

  7. Училището ще работи през цялото време присъствено (ако епидемичната обстановка го допуска) или ще преминаваме онлайн, при усложнена ситуация за цялата държава или конкретно за Лондон.

  8. При заболял ученик или учител, ще предупреждаваме и заниманията за отделен клас или класове ще продължат онлайн.

  9. Тази година се налага да бъдат увеличени таксите за обучение, тъй като двегодишният период на обучение в условия на пандемия оскъпи значително разходите ни. А и след окончателното отделяне на Обединеното кралство от Европейския съюз разходите за транспорт на учебници и помагала поскъпна значително. Поскъпнаха учебниците и учебните помагала. Наложи се да се закупува нова техника, средства за дезинфекция и др.

Така че таксите за учебната 2021-2022 година ще бъдат както следва:

- За първо дете от едно семейство в училището годишната такса ще бъде £190;

- За второ дете - £180;

- За трето дете – безплатно.

- При финансови затруднения на семейството – се подава молба до Училищното настоятелство, в която се описват причините и се иска отстъпка от таксата или изцяло отпадане на такава, до възстановяване на възможностите на семейството за заплащане.

Дори и с настоящото увеличение на таксата, тя остава най-ниската в сравнение с други училища.


Ваканциите през тази учебна година ще бъдат само две:

Коледна - 20 декември - 2 януари, включително

Пролетна - 5 -18 април, включително

За Азбукарче пролетната ваканция е на 18 и 24 април.

Край на учебната година за всеки клас както следва: седмицата от 13 до 19 юни 2022 по класове.


При отпадане на занимания в училището поради провеждането на избори в класните ни стаи – може да се наложи известна промяна в програмата и съответно в датите за края на учебната година за някои групи или класове.


Програма за класовете в БУ „Иван Станчов”

към Посолството на България в Лондон по дни и часове


ПОНЕДЕЛНИК

1 клас: 16.45 – 18.30 Български език

18.35 – 19.10 Околен свят

2 клас: 17.45 – 18.25 Околен свят

18.30 – 20.15 Български език


ВТОРНИК

3 клас: 16.45 - 18.30 - Български език

18.30- 19.25- Човекът и обществото

4 клас: 17.30 - 18.25 - Човекът и обществото

18.30 - 20.15 - Български език

СРЯДА

5 клас: 16.45 - 18.30 - Български език

18.30 - 19.40– История/География

6 клас: 17.15 - 18.30 - История/География

18.30 - 20.15 - Български език

ЧЕТВЪРТЪК

7 клас: 17.00 – 19.30 – Български език и литература

История или География на България: 30 % присъствено (дните ще бъдат оповестявани допълнително); 70% онлайн чрез Zoom уроци в понеделник от 17.00- 19.00 часа

8 клас: 17.30 – 20.00 – Български език и литература, История и География на България

СЪБОТА – ГИМНАЗИАЛЕН КУРС

9 клас : 10.30 – 12.00 ч. – Български език и литература

10 клас: 12.15 – 13.45 ч.– Български език и литература

11 клас: 14.00 – 15.30 ч. – Български език и литература

12 клас: 15.45 – 17.15 ч. – Български език и литература

НЕДЕЛЯ – ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА „АЗБУКАРЧЕ”


4/5 – годишни: 9.45 – 11.45 ч.

6 – годишни: 12.00 – 14.00 ч.

Български език като втори: 14.10 - 15.25 ч.Да си пожелаем на добър час и всички заедно с желание и отговорно да поемем отново по пътя на успешното обучение по България за нашите деца!


От Българското училище „Иван Вазов” към Посолството на България в Лондон


Comments


bottom of page