Възпитаник на БУ„Иван Станчов“ в Лондон работи в авиокосмическата компания Rocket Lab

Възпитаник на българското училище „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон работи в авиокосмическата компания Rocket Lab и ръководи ракетния полигон в Нова Зеландия.

Интервю с Алек Дережян по БНР „Хр. Ботев” в Деня на авиацията и космонавтиката

https://bnr.bg/hristobotev/post/101630718/derejan?fbclid=IwAR04stoXXsOKs31BiyvEPm21QdToe33K2orGIi6VDxHR_lwLbRcgY1d52eI