top of page

В един час по география в гимназията на БУ "Иван Станчов" към посолството на България в Лондон

Японската урбанизация от XVII до XXI век и споделените лични впечатления на деветокласника Сава Иванов за живота в градска среда в Страната на изгряващото слънце 


Подобряването на нерешените проблеми в съвременния урбанизиран свят , се оказа интересна тема с продължение за деветокласниците от БУ „Иван Станчов“ към Посолството на България, Лондон. В часа по география и икономика, посветен на селищата и урбанизацията в XXI век, възникнаха оживени дискусии, които  стимулираха критичното мислене на учениците. Необходимостта от запознаване с постигнатите резултати в световен мащаб, даде възможност за споделяне и на лични наблюдения във връзка с този толкова актуален за настоящето и бъдещето въпрос.

Още следващата седмица, в урока за дейности, ориентиран към най-успешните практически постижения в областта на модерната градска среда, деветокласникът Сава Иванов презентира пред съучениците си по темата за  японската урбанизация от XVII до XXI век. Горещ почитател на Страната на изгряващото слънце, Сава сподели свои лични впечатления от пребиваването си там относно постигнатия  хармоничен баланс в съвместяването на три важни насоки за съвременното японско общество – градската архитектура, селското стопанство и съхраненото историческо наследство.   

Той запозна класа с историята на градските центрове Киото и Нара от времето на класическия средновековен период и подчерта усилията за модернизиране на Япония през XIX век, по времето на периода Мейджи, когато градовете се разширяват, започва строителството на фабрики, развитието на транспортната мрежа, а търговията достига до разцвет.

Деветокласникът наблегна на факта, че след Втората световна война Япония преживява бърз икономически растеж, който стимулира урбанизацията, в резултат на която големите градски центрове като Токио се превръщат в едни от най-населените места по света.   

Той сподели възхищението си от начина, по който са уредени съвременните градски райони на  Япония, където мегаполиси като Токио, известни с гъстотата на населението си, осигуряват естетически и природосъобразен баланс между високо развита икономика, инфраструктура и стопанство, като в същото време опазват жива японската култура от миналото и днес.

Часът приключи с обобщения, чрез които учениците споделиха своите гледни точки относно развитието на урбанизацията в световен мащаб и подобряването на условията на работа и живот в глобалното общество. Като негови граждани, те наблегнаха на необходимостта от привнасяне на природосъобразни и свързани с културното наследство  пространства в интериорния дизайн на съвременната офисна среда. Деветокласниците подчертаха, че съвместяването на ежедневие и естетика би обогатило модерните перспективи за развитие на мегаполисната култура, в която живеем и формираме своя светоглед.Comments


bottom of page