За Великден

Поздрав до всички за Великден – от БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон.

Здраве и благослов за децата, за българите, за България!

МИР!

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=423