top of page

Интервю с представители на УС на АБУЧ

На този линк – интервю по БНР „Хр. Ботев” с представители на УС на АБУЧ: „Българското училище в чужбина – инвестиция в бъдещето”:

Снежина Мечева

говорител на АВУЧ

bottom of page