top of page

Награди на ДАБЧ на БУ „Иван Станчов” и отличени ученици в литературния конкурс "Стефан Гечев" - 2020

Грамота от ДАБЧ на БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон, Великобритания за отлична подготовка на учениците по време на пандемия COVID 19:

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.aba.government.bg/downloadFile/79/download

Зорница Христова – 14 години: Първа награда за поезия в категорията 7-14 години :

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.aba.government.bg/downloadFile/104/download

Атила Хайрула –12 години: Поощрителна награда за поезия в категорията 7-14 години: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.aba.government.bg/downloadFile/103/download

1611060519-Грамота-Великобритания-2020
.p
Download P • 359KB

bottom of page