top of page

Писмо до родителите, относно проведено Общо събрание и други съобщения

Скъпи родители,

Благодарим на всички, които успяха да дойдат на Общото събрание на училището на 6 октомври 2023 г.. Представени бяха отчетите за изминалата година, както и предстоящите събития, за които ще Ви съобщаваме своевременно. Избрани бяха Училищно настоятелство и Родителски съвет. След приемане на промени в устава, за заместник-директор на училището беше избрана г-жа Здравка Момчева, преподавател на гимназиалните класове.Бихме искали също да Ви съобщим за един спектакъл с много добри отзиви на българска тематика: „The Brief Life & Mysterious Death of Boris III, King of Bulgaria “. Ето линк за повече информация: https://www.arcolatheatre.com/whats-on/the-brief-life-mysterious-death-of-boris-iii-king-of-bulgaria/

На събранието беше предоставена информация за British-Bulgarian Society, което е най-старата британско-българска организация във Великобритания. От нея желаят да подкрепят нашето училище и инициативите му и набират нови членове. За повече информация, моля вижте: https://www.schoolbgembassy.org.uk/single-post/%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5


С уважение,

Валентина Александрова-Кирова

директор

Comments


bottom of page