top of page

Среща на гимназистите от БУ „Иван Станчов“ към Посолството на България, Лондон с доцентВенера Матеева-Байчева и доктор Катрин Костова от факултет „Славянски филологии“ на СУ„Свети Климент Охридски“

На 11 май в Българско училище „Иван Станчов“ към Посолството на България, Лондон, се

състоя среща на гимназистите с доцент Венера Матеева - Байчева и доктор Катрин Костова,

преподавателки по български език като чужд във факултет „Славянски филологии“ на СУ

„Свети Климент Охридски“.

Гостенките запознаха учениците с интересната история на университета и академичните

постижения през годините, които са го издигнали като престижен образователен и научен

център в България и на Балканите. Бяха изброени и всички факултети, 16 на брой, както и

трите департамента за езиково обучение, спорт и информация.

При голям интерес от страна на нашите млади домакини доцент Байчева, съавтор на учебника

по български език за 10 клас на издателство “Просвета“, разказа за богатата и разнообразна

образователна дейност на факултет „Славянски филологии“. Тя наблегна на многоаспектните

възможности за широка подготовка и кариерно развитие в съвременната динамична работна

среда. Специално беше изтъкнато значението на филологическото образование като носител

на огромна култура и подготвеност за разнообразна професионална реализация. Беше

подчертан и успешният старт още по време на следването, който дава шанс на различни

студентски инициативи чрез програми и колаборации с академични общности от други

европейски университети.

Срещата продължи в изключително приятелска атмосфера. По време на непринудения

разговор гимназистите зададоха своите въпроси, изказаха мнения и получиха ценни съвети от

страна на гостите относно възможното завръщане в България и опциите за реализация на

родна земя. Рационално, критично и градивно, домакини и гости обсъдиха съвременните

реалности, които изправят младите хора в Родината и извън нея, пред нелекия избор на

професионален път в глобална среда, чиято посока отваря врата и към завръщане у дома.

Здравка Владова-Момчева

заместник -директор на Бу „Иван Станчов“ към Посолството на България, ЛондонCommentaires


bottom of page