top of page

Среща на проф. Табаков с гимназистите от БУ "Иван Станчов" към Посолството на България в Лондон

На 16 декември 2023 година пред учениците от гимназията на БУ „Иван Станчов“ към

Посолството на България в Лондон, професор Славик Табаков представи своята книга

„Символи в християнските мозайки“.

В началото на презентацията авторът сподели, че неговият труд е базиран на личните му

проучвания в двадесет и четири страни в продължение на петнадесет години, а по съставянето

на образния справочник ,съдържащ 430 изображения и текстове към тях, е работил три

години.

Целта на изданието е да се изтъкне значението и дълбочината на християнското мозаечно

изкуство, което чрез своята символика осъществява връзката между твореца и възприемащия.

Професорът подчерта, че по този начин съвременните хора имат възможност да разберат как в

древността е била изграждана естетиката на християнския нравствен морал и чувството за

красота, които днес сме възприели от нашите предци.

Професор Табаков обясни, че по въпроса за християнските мозайки са издадени малко книги, в

които се посочват образци от Западна Европа, Северна Африка и Близкия Изток. Гостът не

спести огорчението си, че много често се пропускат изключително впечатляващите и ценни

мозайки от Балканите. По тази причина той е включил в съдържанието и изображения от

нашия регион, включително и България, като е акцентирал върху факта, че именно

императорите от Тракия и Илирия са основните генератори за узаконяването на

християнството и превръщането му в държавна религия на най-голямата империя в Европа .

Във визуалната лекция пред учениците бяха подчертани ключовите роли на родените в

балканските земи основоположници на европейската християнска култура. Гостът разказа за

важните приноси на императорите Диоклециан ( роден в Далмация, дн. Хърватия), Галерий (

роден в Сердика, дн. София, България), Максимиан (роден в Сирмиум, дн. Сремска

Митровица, Сърбия) и много други, чиито дела следва да бъдат подобаващо оценени от

българската историческа наука.

По време на срещата гимназистите имаха възможност да разгледат и поредица от

изображения на изящни мозайки от България и света, като символиката на всяка от тях, както и

процесът по изработката им, бяха обяснени с интригуващи подробности от нашия гост.

Интересът към темата беше изключителен, а представянето на слабо познатата естетика на

християнското мозаечно изкуство, завладя присъстващите гимназисти, които оцениха високото

майсторство и стил на техните създатели.

В края на своята лекция професор Табаков подчерта, че всеки човек има нужда от два

гръбнака – физически и духовен. Физическият трябва да подкрепя тялото в неговия земен

живот. Но духовният се оказва много по-важен, защото той е крепителят на идентичността,

духовността и самочувствието на всяка личност с ценности и уважение към своята култура.

Срещата приключи с аплодисменти за госта, който получи подарък с искрени пожелания за

светли и щастливи празници. След това, професор Табаков и съпругата му, доктор Ася

Табакова, която също присъства на презентацията, се присъединиха към коледното тържество

на гимназистите.


За професор Славик Табаков


Професор Славик Д.Табаков, специалист по физика на образната диагностика,

вицепрезидент на „Международния съюз на физическите и инженерни науки в

медицината“ ( IUPESM ).

Роден в Пловдив в семейство на потомствени лекари. Започва кариерата си в Медицински

университет в Пловдив , където се хабилитира и през 1985 година инсталира първия цифров

рентгенов апарат в България.

През 1991 година е поканен като главен медицински физик в Кралския колеж, Лондон,

където повторно се хабилитира и изгражда най-големия в Европа магистърски курс по

медицинска физика и инженерство.

През 2001 година е избран за координационен директор на Международния колеж по

медицинска физика , Триест.

Между многото международни проекти, които изгражда и ръководи са създаването на едни

от първите електронни книги в света , на първия научен речник , преведен на 31 езика и на

първата енциклопедия по медицинска физика.

Съдейства за създаването на академични курсове по медицинска физика в Европа, Азия,

Африка, Латинска Америка и има близо 1500 студенти в 82 страни.

Участва в много проекти на Международната агенция по атомна енергия, на Световната

здравна организация и Министерството на образованието и науката в България. Президент

е на Международната организация по медицинска физика (IOMP).

Удостоен е с академични титли , почетни медали и дипломи от научни дружества и

институции в България, Великобритания, Литва, Тайланд, Индия и Средния Изток.

Паралелно с академичната си работа, повече от 25 години професор Табаков посвещава

цялото си време на изучаване на раннохристиянското изкуство. Заедно със съпругата си,

доктор Ася Табакова, подпомагат Епископската базилика в Пловдив и популяризират

нейното изящество в чужбина.Comentarios


bottom of page