top of page

Среща на Управителния съвет на АБУЧ с министъра на образованието г-н Вълчев

На 17.02.2021 г. по инициатива на Управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) се състоя онлайн среща с министъра на образованието – г-н Красимир Вълчев.

Това бе добър повод да се обобщи направеното през годините и да се обсъдят нови идеи в съвместната работа на МОН с българските училища зад граница.

Управителният съвет на АБУЧ благодари на МОН и на министър Вълчев за пълноценното сътрудничество между неправителствения сектор и министерството, а също и за подкрепата, която имат. Бяха изказани поздравления за новото сключено споразумение на България и САЩ за научно-техническо сътрудничество в следващите 10 години.

Министър Вълчев подчерта: „Благодарение на доброто партньорство, на българските общности по света създадохме уникална мрежа от над 300 училища на 6 континента. Отдаваме дължимото на АБУЧ, която първа започна активния контакт с държавните институции.

През последните години средствата бяха увеличени двойно. Насочихме ги към увеличаване на броя на училищата и на учениците, включително и на деца от 4 – годишна възраст в предучилищната подготовка, финансиране на дейности по интереси и родолюбие, фолклор, традиции и християнство, обучения на учители, адаптиране на учебни програми, учебници, кандидатстудентска подготовка, обмен между училища в България и в чужбина. Българските неделни училища бяха пионери в електронното дистанционно обучение и в момента го провеждат ефективно“.

УС на АБУЧ благодари за сътрудничеството между неделните училища в САЩ, членове на асоциацията, и МОН, съвместно с ДЕО към Софийския университет „Кл. Охридски”. Благодарение на това сътрудничество бе извоювано предимството за българските ученици и българския език в САЩ чрез програмата “Печат за двуезичие” (Seal of Biliteracy), което предимство се ползва при кандидатстване в университети и колежи.

Управителният съвет на АБУЧ изказа пожелание да бъде уважено от страна на МОН и на МВнР съдействието на тези български служители в дипломатическите ни мисии по света, които имат важен принос в съхранението на българските съботно-неделни училища и са допринесли за издигане на статута на българския език в чуждите образователни системи.

Вторият въпрос, който бе отправен към министър Вълчев, бе свързан с по-нататъшните стъпки за реализация на исканията, заложени в Петицията на АБУЧ до Европарламента. Стигна се до пожелание да се преразгледат политиките на страните-членки на ЕС в областта на образованието и да се намери път чрез двустранни споразумения да се утвърди статутът на българския език във всяка от тези страни така, че владеещите български да имат същите привилегии при кандидатстване във висши учебни заведения, каквито имат другите западни езици.

Министър Вълчев сподели, че в започналите преговори с Франция за съжаление няма особен напредък. Подчерта, че приоритет в политиката през следващите години трябва да е признаването на българския език в чуждите образователни системи.

АБУЧ заяви желание да се подновят разговорите с българските евродепутати, което министър Вълчев прие и изяви готовност да съдейства да се проведе разговор между Асоциацията ни и г-жа Мария Габриел, еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта.

Поставиха се въпроси за облекчаване на условията за прием на ученици от българските неделни училища зад граница при кандидатстване в български висши учебни заведения. Разяснено бе, че облекченията ще се отнасят до процедурите, сроковете на кандидатстване, местата за прием и ще бъдат разписани конкретно в проекта, който предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане. Българските студенти от чужбина ще влизат в места, субсидирани от държавата, а не в бройки за платено обучение.

От кандидат-студентите ще се изисква да са завършили поне две гимназиални години в българско неделно училище в чужбина, една от които трябва да е 12 клас.

Изменение в наредба позволи висшите училища да признават сертификат за владеене на български като чужд език на ниво В.2 вместо матура, издаден от Департамента за езиково обучение към СУ „Св. Климент Охридски“, и някои от тях вече са включили оценката от него като балообразуваща.

„Сертификатът улеснява кандидатите, тъй като спестява време и не е необходимо полагането на матура по български език – нещо, заради което много кандидат-студенти се демотивираха или закъсняваха с една година“, припомни министър Вълчев.

За улесняване на избралите български висши училища наши сънародници е създадена и електронна платформа за онлайн кандидатстване (HigherEducation (mon.bg)), която се доразработва.

АБУЧ постави на обсъждане въпроса за изискванията в ПМС 90 за откриване на нови училища в чужбина, тяхното изпълнение и наситените райони. Бяха обсъдени по-конкретно чл.12 и чл.17, отнасящи се за откриване на нови училища в чужбина.

По повод подаденото от АБУЧ писмо за признаване на допълнителни средства за повишените разходи по време на пандемията, министърът увери, че ще се признават.

АБУЧ изказа пожелание за продължаване на доброто сътрудничество и диалог между неправителствените организации и държавните институции в България за постигане на по-добра координация между МОН, МВнР, ДАБЧ, Министерство на културата, Президенството и др.

В края на срещата членовете на УС на АБУЧ благодариха за отделеното време от страна на г-н Красимир Вълчев, за безрезервната му подкрепа и тази на МОН на всички съботно-неделни училища в чужбина и на усилията им за съхранение на националното съзнание на подрастващите.

Министър Вълчев също благодари за доброто сътрудничество и за това, че благодарение на нашите училища зад граница МОН разполага с директна и своевременна информация за случващото се в образователните системи по света.

Пожелахме си в най-скоро време срещите ни да бъдат присъствени, а не онлайн, защото няма нищо по-пълноценно от това хората да разговарят, гледайки се очи в очи.

Снежина Мечева

говорител на АБУЧ

Comments


bottom of page