top of page

Участие на г-жа Здравка Момчева, зам. директор на БУ "Иван Станчов" към Посолството в Лондон, в майсторски класове и споделяне на добри практики за учители в български училища в чужбина

Инициативата „Заедно в глобален форум- майсторски класове и споделяне на добри практики за учители в българските училища в чужбина“ – първа стъпка в установяването на традиция за споделяне на професионален опит и обмен на иновативни идеи в образованието


На 6 април 2024 година се проведе втората част от инициативата „Заедно в глобален форум- майсторски класове и споделяне на добри практики за учители в българските училища в чужбина“  на Министерството на образованието и науката, Асоциацията на българските училища в чужбина и училище „Райна княгиня“ , Дъблин, с директорка госпожа Зорница Гоган.

Виртуалната среща започна с обръщение към присъстващите учители от страна на госпожа Гоган, която ги поздрави за постоянството и успехите в работата с българските деца в чужда езикова среда и неуморната енергия, която влагат в  мисията си на просветители и пазители на родната идентичност. Послания към участниците в събитието отправиха и госпожа Евелина Аврамова, говорител на Асоциацията на българските училища в чужбина(АБУЧ) , както и Посланичката на България в република Ирландия - госпожа Ваня Андреева-Малакова. Те изразиха своето дълбоко уважение към дейността на българските учители по света и подчертаха значимостта на форума като първа стъпка за установяване на традиция в споделянето на професионален опит и обмен на идеи в областта на иновативното образование.

Инициативата привлече много български преподаватели от света, които останаха възхитени както от организацията на форума, така и от предоставените видео-материали, посветени на обучението по български език, литература и история в прогимназиален и гимназиален етап в  българските училища в чужбина. Темите, предложени на вниманието на участниците в този формат, бяха следните :

1. Нина Борисова – прогимназиален етап, български език; Българско училище „Св. Иван Рилски“, Кеймбридж; „Преподаване на минали причастия“ , нехомогенна група 5-6 клас;

2. Мария Балабанова и Анна Илиева - прогимназиален етап, бинарен урок; Българско училище „Звънче“, Лондон; „Сопот – градът, където Вазовите герои оживяват“, 6 клас;

3. Рая Димитрова – прогимназиален етап, български език; Българско училище „Звънче“, Лондон; „Наклонение на глагола“, 7 клас;

4. Зорница Гоган – гимназиален етап, български език, комуникативни компетентности; Българско училище „Райна Княгиня“, Дъблин; „Есето като аргументативен текст -  есе по морален/граждански/житейски проблем“,  смесена група 10 -11 клас;

5. Здравка Владова- Момчева – гимназиален етап, литература; Българско училище „Иван Станчов“ към Посолството на България, Лондон; „Животът и смъртта в контекста на общочовешките ценности“. "Крадецът на праскови" от Емилиян Станев, 11 клас;

6. Анна Илиева  – прогимназиален етап, история; Българско училище „Звънче“, Лондон; „България по време на Първата световна война – героични победи и края на един национален идеал“ , 9 клас;

7. Георги Димитров и Стефан Боргоджийски  – гимназиален етап, интердисциплинарен урок; Българско училище „Асен и Илия Пейкови“, Рим и Флоренция; „Дельо хайдутин: български патриот и герой от страниците на историята до Космоса“, смесена група 8 -10 клас;

От страна на БУ „Иван Станчов“, към Посолството на България, Лондон, във форума участва госпожа Здравка Владова-Момчева, преподавателка по български език и литература, история и география, заместник-директор на училището, с презентация на тема „Животът и смъртта в контекста на общочовешките ценности. „Крадецът на праскови“ от Емилиян Станев“.

В началото госпожа Момчева адресира своята благодарност към Министерството на образованието и науката(МОН), Асоциацията на българските училища в чужбина ( АБУЧ) и лично към госпожа Зорница Гоган относно изключително навременната и полезна инициатива, посветена на професионалния обмен в областта на иновативното съвременно образование.

 Нейната презентация беше ориентирана към възрастовата група на 17-18 годишните и илюстрира приложението на метода „обърната класна стая“ в преподаването на литературен материал с проекция в контекста на киноизкуството. Като ключови цели от предложения тип иновативно обучение бяха изтъкнати изграждането на умения за самостоятелна подготовка в извънкласна среда, индивидуалният подход към поставената тема, предоставянето на вариативни възможности за интерпретация и коментар, осмислянето на междутекстови връзки с други художествени творби, както и тренирането на умения за самоподготовка в бъдеща университетска среда. Беше подчертана ключовата роля на учителя в надграждането на придобитите знания чрез въвеждане на нова терминология, необходима в отработването на способности за анализ и компаративен подход при изучаването на бъдещи литературни произведения. Госпожа Момчева наблегна на важността от осмислянето от учениците на корелацията „литература – микро и макро – история“ в контекста не само на общочовешките ценности, но и като творчески процес, стимулиращ  създаването на дадено литературно произведение от неговия автор. Във финала на презентацията, на вниманието на присъстващите, беше предложен и иновативният метод, условно наречен „не още…“, като стимул за поддържане интереса на обучаемите към литературния материал и неговото пълно усвояване с цел постигане на трайни знания.  

След презентациите на участниците във форума се проведе дискусия, в която учителите – представители на различни български училища по света -  имаха възможност да зададат своите въпроси и да изкажат мнения във връзка с организацията и бъдещото развитие на инициативата. Отзивите след срещата, отразиха изключителното удовлетворение на участниците, които единодушно се съгласиха, че вече е поставено началото на една много полезна традиция, която трябва да бъде продължена. Споделяме част от тях:

„Скъпи колеги, подарихте ми един изключителен ден. Горда съм от всичко, което видях - млади, можещи, всеотдайни преподаватели. Отлична организация, обогатена от нежността на Зори Гоган, която създава комфорт и впечатлява с високия си професионализъм. Тази първа среща е крачка напред във Високото! Благодарим и на МОН, че работят с нас и за нас. Подарихте ми вяра! Поклон за усилията.“ Снежина Мечева

„Много благодаря, Зорница Гоган!  Страхотна организация! Адмирации! Поздрави!“ Надежда Йорданова

„Здравейте и благодаря за прекрасния обмен и страхотната организация на този форум“. Мария Стоянова

"Адмирации, скъпа Зорница Гоган! Адмирации, скъпи колеги! Благодаря на всички за споделения професионализъм и любовта към нашата апостолска мисия зад граница! Днешният форум постави началото на бъдеща традиция, която, сигурна съм, ще продължи! Заедно можем, постигаме, продължаваме!" Здравка Владова-Момчева

"Адмирации за положения труд в осъществяване на форума!  Заредихме се с много положителни емоции, видяхме реализирани толкова интересни, креативни идеи, които ще можем да вплетем в нашата работа! Мария Балабанова

„Поздравления за трудна на всички учители, които споделиха опит тази събота! И двете срещи бяха изключително полезни и приятни! Благодаря!“ Мария Мандаджиева

„Адмирации, колеги! Благодаря Ви за споделения опит и вдъхновението за нови идеи и приложения при усвояване на знанията. И двете срещи бяха полезни, идейни и приятни. Благодаря Ви!“ Елена Николова

На финала, организаторката на срещата, госпожа Зорница Гоган, директорка на БУ „Райна Княгиня“ в Дъблин, се обърна към всички със следното послание:

Благодарим на всички колеги за вниманието, ангажираността и вдъхновението от нашите срещи. Ние вярваме, че само положихме началото на едно по-голямо сътрудничество и обмен на идеи между нас. Нека вдъхновението, което споделихме, бъде двигател за нашето постоянно развитие. До нови вдъхновяващи срещи!

Comentarios


bottom of page