top of page

Участие на директора на БУ "Иван Станчов" - д-р Валентина Александрова-Кирова в международен форум

„Иновативни методи и материали за преподаване на история и география на България в българските неделни училища в чужбина" беше темата на поредния международен форум, организиран от Асоциацията на българските училища в чужбина, Министерството на образованието и науката на България в съорганизаторство с Португалско-българската асоциация "Св. св. Кирил и Методий“ и българско неделно училище в Лисабон, в партньорство с  Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и Лисабонския университет, който беше домакин. Патрон на конференцията беше вицепрезидента на Република  България, г-жа Илияна Йотова. В рамките на проявата бяха представени идеите за  иновативно обучението по история и география на българските деца, учещи се извън пределите на родината. Събитието се проведе в Лисабон от 14 до 16 март 2024 г. и събра над 50 учители и представители на образователни институции от различни държави.

 

Това е първият форум специално насочен към въпросите на преподаването на българска история и география в училищата в чужбина, като досега основното внимание винаги е било на преподаването по български език и литература. Подчертано беше още в началото, че с поставянето на историята и географията като централни в обучението, може да се постигне опазване на националната идентичност на българските деца, родени и живеещи в чужбина.

Конференцията беше открита с вълнуващо приветствие от вицепрезидент Йотова. Презентациите, представени в рамките на двата дена на форума, предложиха разнообразие от теми, като вниманието беше съсредоточено върху новаторските методи и технологии за преподаване на българска история и география.

Темата на д-р Валентина Александрова-Кирова беше „Вълнуващо пътуване във времето и пространството: иновации в преподаването на българската история и география в българските неделни училища в чужбина“. Още в началото тя заяви, че темата е продиктувана от твърдото ѝ убеждение, че в часовете по история и география трябва да е цветно и забавно, а не скучно и тъмно, трябва да има възторг и вълнение. „На нашите ученици в чужбина трябва да им се преподава по интересен начин, да съпреживеят това, което е била или е България, за да може младото поколение българи зад граница да опознае и обикне българската история и география“. 

В рамките на 2 часа  бяха представени различни методи и иновативни стратегии как да се създаваде ангажираща и ефективна учебна среда за учениците. Важен акцент беше поставен и на адаптивността на образователния процес, който трябва да отговаря на постоянно променящите се нужди и интереси на учениците. Друг акцент беше проектно-базираното обуение с даването на множество идеи за конкретна работа.

Учителите - участници в конференцията изразиха своя оптимизъм за бъдещите възможности за обогатяване на преподаването си чрез технологии, креативност и сътрудничество и желание да интегрират новите методи и технологии в своите уроци.

Особено внимание и оживена дискусия предизвика презентацията на г-н Борис Михайлов – докторант в ПУ "Паисий Хилендарски"  за изкуствения интелект и как той може да бъде в помощ на учителите по българска история в чужбина. Евелина Раднева от БУ „Джон Атанасов“, която представи „Групов проект по география и икономика и моите любими места в България“ и Виктория Недевска, докторант в ПУ „Паисий Хилендарски“, която се спря на преподаването на нематериалното културно наслдство,  споделиха опит и  показаха с практически стъпки как да се работи иновативно по проекти с учениците в българските училища в чужбина.

Всички участници споделиха добрите си впечатления от докладите и дискусиите, както и ангажимента си към намирането на иновативни и вдъхновяващи начини за преподаване на българска история и география.

Това събитие остави участниците със силно чувство за общност, защото не по-малко важни бяха приятелските разговори и размяна на идеи извън залата на конференцията. Всички останахме с очакване за нови срещи.Comments


bottom of page