top of page

Годишна конференция на АБУЧ

АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

под патронажа на

Българския парламент и вицепрезидент Илияна Йотова

С УЧАСТИЕТО НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И

ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ОРГАНИЗИРА

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2018

на тема

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК - ДУХОВЕН МОСТ ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНЕНИЕ

11 ГОДИНИ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

2007 – 2018

26 юли 2018 година

Народно събрание

пл. „Народно събрание“ 2 , Coфия 1169

27 - 28 юли 2018 година

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

ул. “Цар Асен” 24, Пловдив 4000, зала „Компас“

ПРОГРАМА

Четвъртък, 26.07.2018

Народно събрание

09:00 – 10:00 Регистрация – зала „Запад“

10:00 – 12:30 Общо събрание на АБУЧ – зала „Запад“

12:30 – 14:00 Обяд

14:30 – 15:30 Официално откриване на конференцията – Пленарна зала

15:30 – 16:00 Кафе пауза

16:00 – 17:30 Официално закриване на конференцията – Пленарна зала

18:00 Коктейл - в "LA CATTEDRALE"

Петък, 27.07.2018

Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски“ - зала „Компас“

9:00-10:00 Засаждане на дръвче в градската градина на Пловдив от името

на АБУЧ

10:30 – 11:00 Регистрация

11:00 – 13:00 Презентация на МОН

13:00 – 14:00 Обяд - свободен избор

14:00 – 15:30 "Позитивно оценяване и диагностика на резултатите от

обучението по български език в началното училище".

проф. д.п.н. Румяна Танкова, проф. д-р Галин Цоков, ПФ, ПУ

"Паисий Хилендарски" - 1 част (курс за преподаватели от

БНУ – с присъждане на един кредит)

15:30 – 16:00 Кафе пауза

16:00 – 18:00 "Позитивно оценяване и диагностика на резултатите от

обучението по български език в началното училище".

Проф. Румяна Танкова, проф. Галин Цоков – 2 част

19:00 Коктейл-вечеря в ресторант „Кухнята на Рая“

Събота 28.07.2018

09:00 – 09:30 Доц. д-р Борян Янев „Еразъм +“

09:30 – 10:00 Интернет ресурси в помощ на учителя по история,

Асен Василев, главен експерт РУО Пловдив

10:00 – 10:30 Образователният литературен канон - текстове в превод,

проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева, доц. д-р Елена С.

Гетова, Филологически факултет на ПУ "Св. Паисий Хилендарски"

10:30 – 11:00 Интегриране на дейности за осъществяване на

вътрешнопредметни и междупредметни връзки в обучението

по български език и литература, доц. д-р Фани Бойкова,

Филологически факултет – ПУ ”Св.П.Хилендарски”

11:00 – 12:00 Представяне на новите учебници –издателства „ Просвета”;

„Анубис - Булвест”; ” Марк 91” по 20 мин. по предварителна заявка

12:00 – 13:20 Обяд - свободен избор

13:20 – 13:40 Иновативни методи за преподаването на българската история,

гл. ас. д-р Мина Маринова ФИФ

13.40 – 14:00 Национален проект на Ротари и Зонта” Нородните будители и Аз”

автор и ръководител на проекта доц. Кирчо Атанасов

14:00-14:20 Цели на образование и обучение, проф. д.п.н. Пламен Радев,

Педагогически факултет на ПУ "Св. Паисий Хилендарски"

14:20-14:40 Представяне на нов образователен проект за българските

училища в чужбина. Център за образователни инициативи

„Двери”, д-р Полина Спирова

14:40-15:00 Кафе пауза

15:00 – 15:20 Споделяне на добри практики в обучението на деца мигранти

в България, представител на СБУ.

15:20 - 15:40 Дигиталлни учебни ресурси и споделени екипни дискове в обучението по история и цивилизация- Борис Михайлов, старши учител, математическа гимназия Пловдив

15:40 – 16:00 Презентация на ел. учебник по български език за деца на

българи в чужбина, Койно Койнов, oсновател на училище по

българска култура в Сладка вода, Варненско, автор на сайт,

посветен на древната българска история – historybg.info

16:15 Обиколка на културно-исторически забележителности в гр.

Пловдив с беседа на гл. асистент д-р Адриана Любенова,

преподавател по християнско изкуство в Пловдивския

университет ; член на УС на АБУЧ.

Обиколката включва: * Античен форум - I- IV век, *Античен стадион - II век,

*Античен театър- построен по времето на римския император Марк Улпий Траян,

* храм „Св. св. Константин и Елена” – 1836г.,* Етнографски музей,* крепостна

стена „ Хисар капия” – XI – XII век, * къща-музей „ Хиндилиян” – XIX век,

*художествена галерия „ Златю Бояджиев” ,* църква „Св. Димитър”,* улица на

пловдивските занаяти.

18:30 Вечеря – ресторант „ Рахат тепе”, намиращ се на Небет тепе

(свободна консумация)

bottom of page