top of page

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Датите, мястото и часовете за началото на учебната година са следните:

15 септември – 9,10,11,12 клас – всички класове заедно в училището в 12.00 часа

16 септември – двете групи „Азбукарче“ заедно в 11.00 часа в училището

17 септември - само 1 клас – тържество в салоните на посолството от 18 часа

18 септември – 3 и 4 клас в училището по програмата

19 септември – 5 и 6 клас в училището, начални часове по програмата

20 септември – 7 клас в училището по програмата

21 септември – 8 клас в училището по програмата

24 септември – 1 и 2 клас в училището по програмата – редовни часове

bottom of page