top of page

Учениците от 3 клас получиха подарък – книжка-комикс „Кан Кубрат“ от фондация „Въздигане“

Кампанията на фондация „Въздигане“ за популяризиране на старата българска история продължи и в Лондон. Цел на кампанията е да спомогне за възпитаването на учениците от българските училища не само в България, но и в чужбина да знаят и обичат историята си.

На 20 ноември 2018 г. на гости на учениците от 3 клас от БУ „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон бе г-н Георги Ронов – доброволец във фондацията. От него те получиха подарък – книжка-комикс „Кан Кубрат. Заветът на българите“.

Срещата премина много емоциално. Учениците прочетоха на глас комикса и всички се съгласиха, че е по-добре да сме заедно и единни. Заветът от легендата за кан Кубрат и неговите синове е актуален и днес и навсякъде, където има българи!

bottom of page