top of page

Празници в БУ „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон


Февруари и март бележат едни от най-значимите и почитани дати в българската история: деня, в който през 1873 година на бесилото увисва “твой един син, Българийо”, Апостола на Свободата - Васил Левски, и Трети март – нашия национален празник.

По тези поводи във всеки от класовете на Българско училище „Иван Станчов“ към Посолството ни в Лондон бяха проведени уроци, които да докоснат децата до едни от най-драматичните събития в българската история, да разкрият героизма и жертвоготовността на борците за Свобода и значимостта на тяхното дело.

Във връзка с Първи март, неделна група „Азбукарче“, 1 и 2 клас проведоха и работилници за мартенички. Децата си припомниха тази прекрасна наша традиция, както и легендата за възникването й - още по Аспарухово време.

Не остана без внимание и Осми март, международния ден на жената. Учениците от 3, 4, 5 и 6 клас нарисуваха портрети на своите майки и направиха изложба. Най-забавната част бе, когато всяка майка трябваше сама да открие собствения си портрет. Глъч и смях, прекрасно настроение обзе всички.

А на самия 3 март най-малките ни възпитаници, децата от неделна група „Азбукарче“, изнесоха празнична програма пред родителите си. Собственоръчно изработиха знаменца с българския трицвет, след което поздравиха всички гости с песен, посветена на националния ни флаг. Програмата им продължи със стихотворения за родината.

Не остана встрани и Баба Марта. Всички деца получиха мартенички и им посветиха песен. Песен и стихотворение имаше и за празника на мама – Осми март, както и по една, предварително и тайно подготвена изненада – прекрасна картичка, изработена от децата и надписана на български език.

Програмата завърши с „пролетна ръченица“, която създаде наистина пролетно настроение в очакване на този красив и пъстър сезон.

Така преминаха последните седмици – изпълнени с бележити дати, изпъстрени с мартенички, не без учение и не без веселие, и както винаги свързани с нашата родина, защото, както се казваше в стихотворението на малките ни азбукарчета: .„Мила Българийо, родна страна, както сърцето ми ти си една!“.

Невяна Анастасова, преподавател в Българско училище „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон

bottom of page