top of page

Информация за Брекзит

Уважаеми сънародници,

Вчера, 24.06.2019 г.в Българското посолство в Лондон, се състоя среща на български училища в Лондон по покана на посланик Марин Райков. На дневен ред бе разгледан въпрос, който вълнува всички , а именно - предстоящите промени, коити безусловно ще наложи Брекзит за всички (не само за българската общност). По този повод бе поискано съдействие от българските училища във Великобритания и Северна Ирландия да подкрепят призива на Българското посолство в Лондон за изясняване на необходимите действия, които е желателно всеки българин, пребиваващ в момента в Обединеното кралство, да предприеме, ако има желание да продължи пребиваването си в тази страна и не е уредил въпроса за право на уседналост. Процедурата не е никак лесна и вероятно ще представлява трудност за мнозина, които не осъзнават до какви усложнения ще се стигне. Затова Българското посолство провежда и ще продължава да провежда срещи с нашите сънародници, за да ги подпомогне в този процес.

В приложението е кратката информация,която всеки български гражданин, пребиваващ в Обединеното кралство, би трябвало да прочете. При известни трудности - българските диломати са на разположение за допълнителна помощ и разяснения, които ще улеснят необходимите действия на нашите сънародници. Допълнително ще изпращаме и по-подробни обяснения.

В началото на следващата учебна година ( в края на септември или началото на октомври 2019 г.) Българското училище към Посолството в Лондон ще проведе специална среща с родителите, за да се разяснят и повече подробности. Но в началото на летния сезон, когато повечето от нас ще се приберат за отдих в родината, е необходимо всеки, който желае да установи правото си на пребиваване в Обединеното кралство, да набави всички необходими документи (те са много и специфични), които ще му помогнат да получи такъв статут.

Обръщаме се и към другите колеги от българските училища във Великобритания и Северна Ирландия да предприемат необходимите подобни стъпки и при нужда да се обръщат към Българското посолство, което досега е провело 28 срещи с представители на общността ни за разяснения и ще продължава да ги реазлизира. Предстои да се осигури информация на български език , в която акцентът да е върху начина за подаване на електронните заявления (стъпка по стъпка). Тази информаци ние ще Ви подаваме своевременно.

Очакваме и друга информация за това как можем да се обръщаме към съответните общини, на които е отпусната голяма материална субсидия за разясняване и улеснавяне на процеса. Те могат да финансират програми за българската общност, за да се осигури по-голям достъп до необходимата информация свързана с Брекзит. Тази възможност трябва също да се оползотвори.

На този линк от лифлета в приложението можете да получите подробна информация на на български език в18 страници за най-необходимото:

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.london.gov.uk/sites/default/files/bulgarian_eu_hub_translated_text.pdf

Предлагаме Ви също и тeзи линкове, в които има много важна информация:

http://bulgarianembassy-london.org/brexit/

https://www.eurochicago.com/2019/02/bg-gb-br/

Снежина Мечева

директор на БУ "Иван Станчов" към Посолството на България в Лондон

bottom of page