top of page

Обява за свикване на Общото събрание на Българското училище към Посолството на Република България в

Училищното настоятелство на Българското училище «Иван Станчов» към Посолството на Република България в Лондон свиква Общо събрание на 16 януари 2020 год. от 18.00 часа. Събранието ще се състои в посолството на Р България в Лондон.

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на училището през изминалата учебна година и първият срок на 2019/2020 г.

2. Планове за дейността на училището до края на учебната година и за следващата 2020/2021.

3. Разни.

Поканват се всички заинтересувани родители да присъстват лично или чрез упълномощени лица.

bottom of page