top of page

Важно съобщение!

Уважаеми родители,

Бихме искали да направим две важни съобщения във връзка с затварянето на училището от 9 март 2020 г.

Уроците за всички класове се разпращат до всяко семейство по мейл. Ако не сте ги получили в деня, в който учениците е редно да посещават българското училище, пишете на мейлите на преподавателите както следва:

По български език и литература за 1-8 клас от г-жа Сн. Мечева.: snejina.metcheva@gmail.com

По български език и литература за 9-12 клас на г-жа Здравка Момчева: zdravkavm@gmail.com

По Околен свят (1+2 клас) – до г-жа Невяна Анастасова: ven.anastasova@gmail.com

По Човекът и обществото (3+4 клас) , История и География (5+6 клас); география (7 клас) на г-жа Валентина Александрова: v.alex.kirova@gmail.com

Училището се затваря след като получихме имейл от посолството, в което ни съобщават за взето решение във връзка с разпространението на Коронавирус да бъдат прекратени до втори нареждане занятията в училището считано от 9 март (понеделник). Същевременно от МОН получихме писмо с призив при прекратяване на занятията да започнем електронно обучение.

В края на писмото бихте могли да прочетете имейлите от посолството и от МОН.

Решението ни в тази неочаквана и нежелана от нас ситуация е да прекратим занятията временно и да ви изпращаме по имейл всяка седмица материалите, които учениците от съответния клас трябва да прочетат, да се подготвят по тях, както и домашните, които трябва да направят. Направихме и отделна категория на интернет сайта на училището, където ще публикуваме също информация за темите и домашните, затова проверявайте и него.

Надяваме се, че обстановката ще се промени бързо и ще можем скоро да възстановим нашите занятия в училището.

С уважение,

от екипа на БУ „Иван Станчов“ към Посолството в Лондон

Имейл от посолството:

Уважаеми приятели,

бих желал в предварителен план да ви уведомя, че се подготвя заповед, която ще бъде разпратена до всички звена в понеделник, 9 март, според която, считано от тази дата и до промяна на обстановката, свързана с разпространението на Коронавирус, се прекратяват всички публични изяви на територията на посолския комплекс, включително в БКИ, в Българската църква и занятията в училището.

.

С уважение,

Имейл от МОН:

Уважаеми колеги,

в случай, че в Българските неделни училища по света има опасност от множество отсъствия на деца от занятия или невъзможност да посещават занятия за определеното време ,

моля да предприемете действия за провеждане на дистанционни уроци, обучение по скайп или по друг начин за периода на отсъствие на децата и учениците.

Необходимо е да не се прекъсва за дълго време подготовката в българските неделни училища и затова може да обмислите различни начини и форми за изпращане и получаване на обучителни и изпитни материали, допълнителни образователни задачи, съобразени с възможностите и потребностите на децата и учениците.

С пожелание за здраве и успех,

bottom of page