top of page

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ВИДЕО ОБУЧЕНИЕ

От 21.04.2020 г. започва онлайн видео обучение по следните предмети и време в платформата ZOOM, както следва:

Всеки вторник от 16.30 часа – „Човекът и обществото“ за 3 клас

Всеки вторник от 17.15 часа – „Човекът и обществото“ за 4 клас

Всяка сряда от 16.30 часа – „История и цивилизация“ за 5 клас

Всяка сряда от 17.15 часа – „История и цивилизация“ за 6 клас

Всяка неделя от 14.00 часа – Български език като втори – смесена група

За тези предмети и класове да се следят виртуалните класни стаи в Google classroom, както и там да се изпращат домашните. Ще продължи и информирането по имейл.

По "Български език и литература" и "Околен свят" обучението придължава да е асинхронно - всяка седмица се изпращат имейли с уроците и домашните работи.

Директорията „Информация за текущия учебен материал“ в сайта на училището се обновява всеки ден.

bottom of page