©2018 Българско Училище "Иван Станчов" към Посолството на България в Лондон

Четвърта седмица - 30 март - 5 април 2020

1 клас – 30.03.2020

1. Четене: стр. 28 „Лазарска песен”, „Цветница” и стр. 29 „ Майски Великден”.

2.Български език – в учебната тетрадка стр. 22 и 23 (продължаваме преговора на съгласните звукове);  стр. 24 и 25 – упражнение  с „и” и „й”.

3.Анимационни филмчета за развлечение през ваканцията.

30.03.2020г. Околен свят:

1 клас: Лазаровден, Цветница, Великден - традиции и обичаи (темата не се намира в учебника, изпратена е информация по имейл)

Програма за 2 клас – 30.03.2020

 1. Четене – „Пипи и полицаите! – стр. 64

 2. Български език: Части на речта (преговор) – стр. 52

За домашно в учебната тетрадка стр. 52 и 52

3. Филмчета за Пипи дългото чорапче – за развлечение през ваканцията.

 

30.03.2020г. Околен свят:

2 клас: Лазаровден, Цветница, Великден - традиции и обичаи (темата не се намира в учебника, изпратена е информация по имейл)

Програма за 3 клас – 31.03.2020

 

 1. Четене – „Златното яйце” – стр. 96 + стр. 97; Разговор за Великден – празник и традиции.

 2. Спомагателен глагол „съм” – стр. 50; за домашно в учебната тетрадка 1 стр. 50 и 51

Човекът и обществото:

Тази седмица няма има нов урок на децата, а единствено едно дългосрочно домашно, което да е готово след ваканцията на 21 април.

Задачата е всяко дете да си избере един владетел от изучените досега и да му направи портрет. Прилагам примерен лист, но не е задължително да се използва този образец. Децата могат да го нарисуват и да изброят най-важните му постижения. Може да потърсят допълнителна информация в интернет за него, да намерят снимки или рисунки от периода на неговото царуване – дворци или крепости, съкровища, книги и т.н.  и да направят по-подробно представяне. Домашното може да се напише на ръка или като документ на компютъра.

 

 

Програма за 4 клас – 31.03.2020

 

 1. „Дом на приятелството” – стр.60; филм за Крокодила Гена.

 2. Сегашно време на глаголите – стр. 50; за домашно в учебната тетрадка 1 стр. 50 и 51.

 

Човекът и обществото:

Тази седмица няма да има нов урок, единствено едно дългосрочно домашно, което да е готово след ваканцията на 21 април.

Задачата е всеки да си избере една личност – български държавник от изучените досега и да му направи портрет.  Може да е някой владетел или министър-председател – княз Александър I Батенберг, цар Фердинанд, цар Борис, Стефан Стамболов, Константин Стоилов или някой друг по избор. Прилагам примерен лист, но не е задължително да се използва този образец. Децата могат да го нарисуват или сложат снимка и да изброят най-важните му постижения. Може да потърсят допълнителна информация в интернет за него и да направят по-подробно представяне. Домашното може да се напише на ръка или като документ на компютъра.

 

5 клас, 1.04.2020

 1. Литература:

 - Пасха (Песах) – стр. 47 :

Анимационни филми по темата:

https://www.youtube.com/watch?v=jryw4v_S0y0;

https://www.youtube.com/watch?v=QOIXcavbe-Q&t=64s

       - и Курбан байрям – стр. 47

Филм по темата: https://www.youtube.com/watch?v=lk5xOobI3R4

 

2. Български език:

Притежателно и възвратно притежателно местоимение – стр. 48

Видеоуроци по темата:

За домашно „Знам и мога” – стр. 50 упр. 1 до 4 включително и на стр. 51 упр. 7 и 8

 

История и цивилизация: 

Тази седмица няма да има нов урок, единствено едно дългосрочно домашно, което да е готово след ваканцията на 22 април.

Задачата е всеки да си избере една личност – български държавник от изучените досега и да му направи портрет.  Може да е някой владетел или министър-председател – княз Александър I Батенберг, цар Фердинанд, цар Борис, Стефан Стамболов, Константин Стоилов или някой друг по избор. Прилагам примерен лист, но не е задължително да се използва този образец. Децата могат да го нарисуват или сложат снимка и да изброят най-важните му постижения. Може да потърсят допълнителна информация в интернет за него и да направят по-подробно представяне. Домашното може да се напише на ръка или като документ на компютъра.

 

Програма за 6 клас:

 

1. Литература:

Прочитане на 3 глава от „Принцът и просякът” до края и съставяне на план.

Да се прочете анализът на стр. 101 и 102 и се направи съпоставителна таблица на чертите на Едуард и Том.

За домашно: Писмено с разсъждения да се отговори на следните въпроси: Каква е основната идея на творбата, какво е искал да разкрие за читателите Марк Твен в своята творба „Принцът и просякът”. Смятате ли, че романът и изводите от него имат голямо значение днес и защо?

 

 1. Български език:

 Обобщителни местоимения – стр. 48: https://www.youtube.com/watch?v=EcxzKiBZP8U

За домашно стр. 50 упр. 1 до 6

История и цивилизация: "България в Балканските войни" - 2-ра част

 

Програма за 7 клас – 2.01.2020

 1. Литература:

- „Епопея на забравените” – характеристика на жанра епопея; причина за създаването й, кратко съдържание. Ода – характеристика.

 - Да се прочете анализът на творбата на стр. 87 до 90.

2. За домашно. Определете композиционните елементи на творбата къде тозно се намират: Пролог, Експозиция, Завръзка, Кулминация, Развръзка, Епилог.

 

3. Български език : Обособени части в простото изречение. Обособени определения – стр. 54 и 55:  

Новите уроци за 8 клас -  3.04.2020:

 1. Есе. Есе. Как се пише есе и какво представлява то? – стр. 123 . Допълнителна информация.

 2. Основни черти на старобългарската литература – въвеждане в проблематиката (темата не е развита в учебника).

 

9 клас

Литература : „Обесването на Васил Левски“- една от най-значителните елегии в българската литература

Цел на урока : Учениците да осмислят художественото пространство на текста и да разберат понятието „звукопис“ при неговия прочит.

Прочетете урочната статия на стр.173 – 174

Български език : Напишете есе на една от трите формулирани теми за участие конкурсите на Държавната агенция за българите в чужбина ( ДАБЧ ) :

 1. България в моите мечти

 2. Духовната сила на българина в дни на изпитание

 3. Иван Вазов – патриарх на българската национална памет и достойнство

 

10 клас

Литература : Повестта на Елин Пелин „Гераците“ ( обобщение )

Цел на урока : Да се осмислят и запомнят най- важните послания на произведението

Запомнете и научете обобщенията по темата , изпратени в разширената разработка на урока по имейл.

Български език : Напишете есе на една от трите формулирани теми за участие конкурсите на Държавната агенция за българите в чужбина ( ДАБЧ ) :

1.           България в моите мечти

2.           Духовната сила на българина в дни на изпитание

3.           Иван Вазов – патриарх на българската национална памет и достойнство

 

11,12 клас

Литература : Йовковият художествен свят : повествователят, човекът, светогледът ( обобщение )

Цел на урока : Учениците да осмислят спецификата на Йовковия художествен свят.

Запомнете и научете обобщенията по темата, изпратени в разширената разработка на урока по имейл.

Български език : Напишете есе на една от трите формулирани теми за участие конкурсите на Държавната агенция за българите в чужбина ( ДАБЧ ) :

1.           България в моите мечти

2.           Духовната сила на българина в дни на изпитание

3.           Иван Вазов – патриарх на българската национална памет и достойнство

 

 

05.04.2020, "Азбукарче"

1 група

Пролетните празници Лазаровден, Цветница и Великден - традиции и обичаи

Лазарки - стр. 50

Великден - стр. 50

Звук и буква Ж

2 група

Пролетните празници Лазаровден, Цветница и Великден - традиции и обичаи:

Венци - стр. 58

Златното яйце - стр. 58

Играя със звукове и букви Б и П - стр. 59

Звук и буква Ж

Трета седмица - 23- 29 март 2020 

1 клас

 1. Преговор на стих. „Аз съм българче” – наизуст.

 2. Нов урок по четене – „Мама” от Валери Петров, стр. 11, да се препише ръкописно за домашно. За удоволствие на децата – да чуят стихотворението като песен: https://www.youtube.com/watch?v=yTX1yxLZ0EM

 3. Преговор на гласните звукове.

 4. Нов урок по български език - Съгласни звукове - видове. За дом. Учебната тетрадка 1 стр. 20 и 21

 

Околен свят

1 клас: Растенията - зеленото богатство на земята - стр. 40 и 41 в учебника и стр. 34 и 35 в тетрадката

 

2 клас

 1. Преговор по четене (стр. 94) и наизуст „Мама” – стр. 92

 1. По четене нов урок: разказ за народните обичаи Лазаров ден, Лазарки, Цветница (Връбница) и на стр. 108 – стихотворенията „Цветница” + „Лазарска песен”. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0;    https://www.168chasa.bg/article/6791964

 1. Български – упражнение на диктовка и самопроверка за отстраняване на грешките и преодоляване на писането с печатни букви, вместо с ръкописни.

Околен свят: Календар на официалните празници – стр. 60 и 61 в учебника, стр. 32 в тетрадката

 

3 клас 

 1. По четене – Какво представлява баснята като литературен жанр? „Петлето, котаракът и мишлето” – стр.30; Орел рак и щука – стр. 31; Хвърчилото – стр. 31 ; За домашно: Какви изводи може да се направят от тях  и да ги четат гладко.

 2. По български език: Лице и число на глаголите – стр.48  ; за домашно в учебната тетрадка стр. 48 и 49

 

Човек и обществото: Урок "Цар Самуил - защитник на България". За дом. стр. 24от тетрадката

4 клас

 1. По четене: Приказка за птичето, което научи два чужди езика – стр. 80; Колко ли езици има? – стр. 74

 2. По български език: Глаголи – употреба и правопис (преговор) – стр. 48, за домашно от учебната тетрадка 1 стр. 48 и 49

Човек и общество: Урок: "Република България на границата на два века". За домашно стр. 24 от тетрадката

 

5 клас

 1. Литература: Коледа – стр. 46 и Великден – стр. 47 ; да се прочете и информацията на стр. 50 и 51 (Галерия):Филм:  „Нощта преди Коледа”- 48 мин. : https://www.youtube.com/watch?v=E4FtQ4rMiZw

 2. Български език: Лично и възвратно лично местоимение – стр.44 :

https://www.youtube.com/watch?v=tWM25rY2H9Q , https://www.youtube.com/watch?v=8D_fY5u9TYg

За домашно: Знам и мога – стр. 46 , упр. 1 до 7:

И за забавление да отгатнат гатанките на същата страница в десния ъгъл:

История: Урок "България при цар Иван Асен II".

6 клас

 1. Литература: Марк Твен – биография; „Принцът и просякът” – I глава и част от III глава – стр. 95 и 96 до края. Да се направи план на прочетеното от урока. Анимационен филм ма „Принцът и просякът” https://www.youtube.com/watch?v=lmj_ZcOCniM

 2. Български език:  Неопределителни местоимения- стр. 44: за домашно – Знам и мога: стр. 46 упт. 1 до 4 и на стр. 47 упр. 7+8.

История: България в Балканските войни.

 

7 клас

 1.  „Опълченците на Шипка” – запознаване с творбата и заучаване на откъс наизуст от „О, Шипка…” до „… прохода, войната и себе дори”. Да се изпълни пред родителите, които да поставят оценка и д ами препратят резултатите.

 2. Допълнителна информация за историческото събитие: : https://www.youtube.com/watch?v=r97fi9LAOVA; https://www.youtube.com/watch?v=SSlOHj7GUzA

 3. Препоръка: филма „Героите на Шипка”: https://www.youtube.com/watch?v=vixO6P0EMdU

Български език:

Съставно сказуемо: https://www.youtube.com/watch?v=nTVyLyqhHfs

 И по БНТ урока на живо:    https://www.bnt.bg/bg/a/bel-7-klas-sstavno-skazuemo;

8 клас 

1. Да се напише домашното  по избор на една от двете теми: „България в моите мечти” или „Духовната сила на българина”;

 2. Нов урок по български език: Залог на глагола – стр. 77. За домашно стр. 80, упражнение 1 до 4 + стр. 81 , упр. 9 и 10

 

 

9 клас

Литература : Стихотворението „Хаджи Димитър“ от Христо Ботев – творба за изключителността на подвига и апотеозно обобщение на живота, смъртта и безсмъртието

Цел на урока : Учениците да осмислят Ботевото стихотворение като структура , изтъкана от контрасти ( между ода и балада ) и като послание, чрез което подвигът се слива с вселенските мащаби на света.

Вашата самостоятелна работа : Прочетете урочната статия на стр. 172/173 от учебника по литература за 9 клас.

Отговорете писмено на следните въпроси :

 1. Как са изградени образите на смъртта и безсмъртието в „Хаджи Димитър“ ?

 2. Чрез цитати от стихотворението , посочете къде откривате елементи на ода и къде елементи на балада в творбата ?

Изпратете отговорите си по имейл.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК : Направете самостоятелно упражненията от 1 до 5 включително, от стр. 124/125 от учебника по български език за 9 клас, като приложите знанията си от усвоената теория по темата „Отношения между думите според речниковото им значение. Пароними“

 

10 клас

 

Литература : „Гераците“ от Елин Пелин – времето, пространството, повествователят

Цел на урока : Учениците да осъзнаят въздействащата сила на повестта чрез художествено време и художествено пространство , обединени от гледната точка на повествователя.

Вашата самостоятелна работа : Отговорете писмено на следните въпроси :

 1. Какви са образите на селото и града в „Гераците“ ?

 2. Какви са ролите и функциите на повествователя в „Гераците“ ?

Изпратете отговорите си по имейл.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК : Прочетете теоретичната част от урока „Употреба на пунктуационни знаци – точка, въпросителен знак, удивителен знак, многоточие, точка и запетая“, на стр. 101 – 102 – 103 от учебника за 10 клас по български език. Запомнете основните правила и дефиниции по тази тема.

 

11, 12 клас

 

Литература : Разказът „Индже“ от Йордан Йовков – композиция, герои, нравствено прераждане и възмездие

Цел на урока : Учениците да разберат функцията на усложнената композиция в Йовковия разказ , чрез която авторът изобразява нравственото прераждане и неизбежното възмездие за героя.

Вашата самостоятелна работа :

Прочетете разказа „Индже“ от Й. Йовков

Отговорете на следните въпроси :

 1. Какви са особеностите на композицията на разказа „Индже“ ?

 2. Какви са социалните роли на Индже в Йовковия разказ и как неговите действия и постъпки обосновават всяка от тях ?

Изпратете отговорите си по имейл.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК : Напишете есе на тема „ Ролята на завръщането в разказа „Индже“ от Йордан Йовков 

29.03.2020г. "Азбукарче"

1 група: 

"Вълкът и седемте козлета" - стр.46 - възприемане и възпроизвеждане на приказка

Нова приказка за вълка и седемте козлета - стр. 47

Звук и буква Ш

 

 2 група:

"Пролет в гората", Леда Милева - стр. 52

Какво би станало, ако на Земята дойдат извънземни? - стр. 52

Играя със звукове и букви З и С - стр. 53

Звук и буква Ш

 

Български език като втори:

Употреба на числителните бройни имена 

-Втора седмица - 16-22 март 2020 - теми

1 клас:

 1. Изпитване наизуст „АЗ съм българче”; изпълнение заедно с песента на този линк: https://www.youtube.com/watch?v=GN3aek0-_Tg

 2. Четене – стр. 7 – Родино мила, отговор на въпроси към стихотворението.

 3. Писане – да се препише ръкописно „Родино мила” + упражнение в учебната тетрадка стр. 18 и 19 (правилно писане на гласни звукове).

Околен свят: Пролет. Изменения в природата през пролетта – стр. 38 и 39 в учебника, стр. 32 и 33 в тетрадката

2 клас: 

1. Изпитване наизуст „Мама”- стр.92

2. По четене: „Мама знае пътя” – стр. 94; Повторение.

3. По български език: Изговор и правопис на глаголите – стр. 50, за дом. От учебната террадка 1, стр.50 и 51.

Околен свят: Тема Официални празници – стр. 58 е 59 в учебника, стр. 31 в тетрадката

 

3 клас:БЕЛ:

 1. Четене – „Картинка” – стр. 79

 2. Български език : Глаголи (преговор и затвърдяване)  - стр. 46; за домашно от учебната тетрадка 1 стр. 46 и 47

Човекът и обществото:Урокът за 17 март 2020 г. е „Цар Симеон Велики. Българският „Златен век““

Моля да прочетете урока на стр. 62-63 от учебника.

Моля да се изгледа видеото в Аcademico - https://www.youtube.com/watch?v=irfvRSHXSPw

 

4 клас: БЕЛ:

 1. Четене – „Великденски яйца” – стр. 98

 2. Традиции и обичаи за Великден: https://lifestyle.framar.bg/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B83.

 3. Български език : Членуване на прилагателни имена – стр.  

Човекът и обществото: Урокът за 17 март 2020 г. е „Българската държава и общество до 1989 г.“

Моля да прочетете урока на стр. 46-47 от учебника.

Моля да се изгледат видеата в Аcademico: Първото след 1.50 минута - https://www.youtube.com/watch?v=J9KJDLSm7V4&list=PLCiZTQRHm-4O4K-jY0RiJVoZ6H-KzDlzC&index=24  ;

https://www.youtube.com/watch?v=vycJxS3Gyzo&list=PLCiZTQRHm-4O4K-jY0RiJVoZ6H-KzDlzC&index=25

5 клас: БЕЛ:

 1. По литература – Фолклорен традиционен календар – стр. 45 (диктовка на плана)

 2. 2. Български език – Местоимения – стр. 42; за дом. Стр. 43 упр. 9

История и цивилизация: Възобновяване на българското царство. Първите Асеневци. - стр. 62-63

6 клас: БЕЛ:

1. Да разсъждаваме (литературата е плод на художественото въображение на авторите, но се основава на личния им житейски опит , на действителния живот – не е чиста фантазна измислица):

 стр. 89.

За домашно: Помислете какъв музей Вие бихте искали да има в България и как си го представяте?

2. По български език за домашно стр. 43 упр. 7 и 8 – упражнение върху Отрицателни местоимения

История и цивилизация: Българите в началото на 20 век. Обявяване на независимостта. - стр. 130-131

7 клас: 

 1. Образа на българската жена в творчеството на Иван Вазов ( Илийца от „Една българка”, Рада Госпожина („Под игото”), Баба Илийа ( „Иде ли”), стихотворението „Майка ми”:

За домашно :

Ти ме роди, но ти ми даде
и светлото, що в теб блещеше,
ти и човека в мен създаде -
ти два пъти ми майка беше!

Разсъждавайте върху последния куплет – защо Вазов определя , че майка му  е била за него два пъти майка и отговорете писмено на този въпрос.

2. Запознаване с иторическите факти на боя на връх Шипка по време на Руско-турската освободителна вийна. Видеоматериали, изчитане на творбата и аудиозапис в изпълнение на Константин Кисимов.

8 клас

Литературна творба за конкурса на ДАБЧ на теми по избор:

1. „България в моите мечти” и

2. „Духовната сила на българина”

 

9 клас 

Литература : Стихотворението „Моята молитва“ от Христо Ботев – с централно място в светогледа на Поета, където Бог придобива просвещенски и романтически черти

Цел на урока : Учениците да осмислят поетическо – философската интерпретация на Бога в творчеството на Ботев.

Задача : Прочетете урочната статия на стр. 171 в учебника по литература за 9 клас.

Отговорете писмено на въпроса за какво се моли лирическият герой на Христо Ботев в стихотворението „Моята молитва“? Кой е неговият Бог ?

Изпратете отговорите си по имейл.

Български език : Отношения между думите според речниковото им значение. Пароними.

Прочетете урочната статия на стр. 122 – 123 от учебника по български език за 9 клас и запаметете основните дефиниции свързани с темата.

10 клас 

Литература : „Гераците“ – краят на мита и краят на приказката ( продължение)

Цел на урока : Учениците да се научат да разпознават класическия приказен модел в сюжета и образността на Елин – Пелиновата повест.

Задача : Прочетете урочната статия на стр.136 в учебника по литература за 10 клас.

Отговорете писмено на следния въпрос :

Какво е значението на преобръщането на приказния модел за внушението и посланието на повестта „Гераците“ ?

Изпратете отговорите си по имейл.

Български език : Прочетете правилата и дефинициите за пунктуация в сложното смесено изречение на стр. 96/97 в учебника по български език за 10 клас. Самостоятелно направете упражненията от стр. 97 – 98 – 99. Изпратете за проверка по имейл упражнение 10 на стр. 100.

11 и 12 клас 

Литература : Самотата и грехът на абсолютната красота в разказа „Албена“ от Йордан Йовков.

Цел на урока : Учениците да осъзнаят гледната точка на автора , че абсолютната красота е едновременно благословение и проклятие за патриархалната общност и че единственият изход за нея , е грехът.

Обърнете внимание на :

Композицията, сюжета и позицията на повествователя в разказа „Албена“;

Авторовата гледна точка към абсолютната, фатална красота на Албена;

Факта, че грехът на Албена от самото начало е плътно обвързан с красотата и в съзнанието на общността.

Осмислете финала на разказа , където заедно с Албена от селото си отива именно чувствеността.

Български език : Напишете есе на тема : „Красотата и грехът в днешното общество“ . Изпратете по имейл за оценка и коментар.

Благодаря ви !

 

Групи Азбукарче

 

1 група:

Идва пролетта. "Трите пеперудки" - стр. 44 

Отрикаваме звукове в думи - стр.44 и 45, 

Звук и буква В.

 

2 група

За да имаш приятели - стр- 50

Играя със  звукове и букви Л и Р - стр. 51

Звук и буква В. 

Първа седмица - 9-15 март 2020 - теми

1 клас: 1. За четене от миналия път имаха: „Аз съм българче” – стр. 6 от Читанката.

Новата задача е децата да го научат наизуст и да го препишат ръкописно в тетрадката с тесни и широки редове, която наричаме „бялата тетрадка”, защото в нея няма илюстрации.

2. По български език – от учебната тетрадка – стр. 16 и 17

Околен свят: Тази седмица оставаме на темата за националния ни празник.  Урокът се намира на стр. 34 и 35 в учебника, а в тетрадката – на стр. 28 и 29, като страница 29 направихме в клас.

2 клас:1. По четене имаха стихотворението „Мама” – стр. 92 Новата задача е да учат наизуст стихотворението „Мама” и да нарисуват портрет на майките си за Деня на мама – 23.02.2020.

2. По български език: Урок 23 – стр. 48 и 49.

За домашно – от учебната тетрадка 1 по български език – стр.48 и 49

Околен свят: Урок Нашата родина -на стр. 56 и 57,  в тетрадката на стр. 30.

3 клас:БЕЛ

1.По четене: стр. 74 и 75 от читанката – да се четат кратките стихотворения:

- „Зимата, пролетта и детето” – непознати думи:

Взор – поглед; палавци – палави, немирни деца

Мартенички от Баба Марта” + „Мартеничка за коте”.

2. По български език : Употреба и правопис на личните местоимения – стр. 44

а) Да се знае наизуст цялата таблица на личните местоимения (от предишния урок)

б) Нов момент: местоимението „вие”

За затвърдяване да направят на стр. 44 упр.1,2,3

 3. Упр. 4 на стр. 44 е с цел да се упражнят децата в правописа на местоименията „той”, а не „тои”; „аз”, а не „ас”.

 4. Упр. 5 на стр. 45 е с цел да научат децата , че не е необходимо винаги да се използват личните местоимения.

5. Упр. 7. стр. 45 – за забавление

Човекът и обществото: Тема „Кирил и Методий и техните ученици“, стр. 60-61 стр. и упражненията на стр. 22.

Общо за  дейността на княз Борис, моля да се види видео урока: https://www.youtube.com/watch?v=JffrshomifQ&list=PLCiZTQRHm-4OlHWjZX7yEQ-JRzcB8vt4b&index=15

 

4 клас: БЕЛ

 1. По четене: в навечерието на Деня на майката (Mothers Day – 23.03.2020) -  „Майка ми” – стр. 86 и на стр.87 „Моята учителка”

а)  „Майка ми” – стр. 86 и

б)  на стр.87 „Моята учителка”

2.По български език – Прилагателни имена . Образуване и правопис – стр. 44 (урокът е труден за децата и изисква повече внимание и упражнение) ; За домашно в учебната тетрадка 1 стр. 44и 45

 

Човекът и обществото: „Войни за национално обединение  1912-1918 г.“, на стр. 44-45. За домашно - учебната тетрадка на стр. 22.

 

5 клас: БЕЛ

1. Литература: Досега взехме нар. песен „Троица братя града градяха” като обяснявахме многото непознати думи от диалектен характер и няколко пъти преразказвахме съдържанието на песента, а тези, които бяха последния път на училище, преразказваха устни съдържанието за оценка.

 

За тези, които са отсъствали, трябва да се запознаят с този древен обичай още от езическите времена или от времето на робство.

Ето и повече информация на тези линкове:

 

https://uchiteli.bg/interesting/vgrazhdaneto-na-senkite/603

https://www.flashnews.bg/legendata-za-struma-nevesta-i-nejnata-vgradena-syanka-v-kadin-most-koyato-noshtem-ridae/

 

За домашно имаха да преразкажат писмено на отделен лист съдържанието на песента „Троица братя града градяха” и повечето не са ми го предали.

Затова моля тези деца, които не са го направили – да го напишат и родителите да ми изпратят писмените работи сканирани за проверка.

2. Има доста деца, които не ми изпратиха домашната (писмено) с отговор на две въпроса, свързани с предишния ни урок „Златното момиче”, а именно:

а)Кой е най-непоносимият човешки недостатък и защо смятате така

б) Кой е любимият ви цвят и защо? 

3. По български последния път взехме от урока Изменяеми части на речта – за домашно имат на стр. 42 упр. От 1 до 5 включително.

По история: Българските земи под властта на Византия - урокът е на стр. 56 -57. Да се прочете урока и да се отговори на въпроси 1,2 и 4 след урока.

6 клас

1. По литература – продължаваме да изучаваме „Под игото”. Да се познава съдържанието на главата „Радини вълнения”. Да изгледат старата филмова версия на филма „Под игото” – целия филм.

https://www.youtube.com/watch?v=81lyZol9j7U

 

За тези, които са отсъствали:

Говорихме за начините, по които се прави характеристика на отделните литературни герои: чрез външни портрети, чрез постъпките им или чрез начина, по който даден герой говори (стр. 86 и 87 в учебника).

Добре е децата да изгледат старата филмова версия на филма „Под игото”,

която е почти изцяло по романа, за да познават съдържанието и смисъла му, а не само да се съсредоточаваме на бита от онази епоха, което е отразено в двете глави, които се изучават: „Представлението” и „Радини вълнения”.

Ние сме изгледали филмираните по-нови версии на „Под игото” в телевизионния сериал, но ако някой е пропуснал – ето ги и тях:

 1. „Представлението” : https://www.youtube.com/watch?v=ckSxIYbOaCc

 2. „Изпитът” (Радини вълнения) – от 23 мин. : https://www.youtube.com/watch?v=5EPrOxCfNRI

 

 

2. По български език – взехме: Относителни местоимения. Сега да направят на стр. 42 упр. 1 до 4 включително на отделен лист. 

По История: Нов урок -"България в края на 19 век" - стр. 128-129. Да се отговори на въпросите след урока. 

7 клас История и цивилизация:

1. Общество и икономика при комунистическия режим

2. Режимът на Тодор Живков

Уроците са три - от стр. 160 до стр.165

 

8 клас: БЕЛ: 

1. По литература – обобщение на знанията за Библията и притчите в нея. За дом, от учебника стр. 134 – упр. 1 и 5 (писмено).

2. По български език – домашно от уроците:

а) Фразеологични словосъчетания – за дом. стр. 64 и 65 упр. от 1 до 8 включително.

б) Речев етикет в електронното общуване – за дом. стр. 70 упр. 2 и 6

 

9 клас

Литература : Прочетете текста на страница 170 от учебника по литература до „Въпроси и задачи“ включително. Отговорете писмено на следните въпроси :

 • Какво е значението на мотива „изповед пред майката“ в творчеството на Христо Ботев ?

 • По какъв начин е изразено страданието на лирическия герой в „Майце си“ ? Посочете думи и изрази в подкрепа на своя отговор.

 • Обърнете внимание на препинателните знаци в стихотворението „Майце си“. По какъв начин те разкриват действеността на лирическия герой дори и в най-дълбокото страдание ?

Български език : страница 119 – стр. 121 , до упражнение 6 включително.

10 клас

Литература : Прочетете урочната статия, озаглавена „Гераците“ : краят на мита, краят на приказката“ ( стр.135 – 136 ) . Отговорете писмено на следните въпроси :

 • Припомнете си митологичния образ на световното дърво. Каква представа за света разкрива той в съзнанието на древните и по какъв начин тази представа е интерпретирана в Гераците ?

 • Проследете всички проявления на образа на змията и змийското в „Гераците“. В какви изрази се проявяват те и какви значения излъчват ?

 • Какво е значението на преобръщането на приказния модел на внушението и посланието на повестта „Гераците“ ?

Български език : Стр. 135 – 136 – прочетете урочната статия до „Пунктуация в сложното смесено изречение“ .

11 i 12 клас

Литература : След прочита на разказа „Албена“ от Йордан Йовков, отговорете писмено на следните въпроси :

 • Какви значения има глаголът „изяждам“ в „Албена“, що се отнася до изрази като „Хубавата ябълка свинята я изяда“ и „Пустата и хубост! Тя я изяде…“ ? Какво внушават тези значения и как те се  отнасят към красотата ?

 • Как тълкувате „но“ в изречението „Грешна беше тази жена, но беше хубава“? В какво отношение поставя то греха и красотата ? Кое от двете се оказва по-силно и защо ?

Български език : Напишете есе на тема „Красотата и грехът в обществото днес“.

Азбукарче

1 група: 

"Вълшебните думи" - стр. 37,

"Черното и бялото агънце" - стр. 38

Откривам звукове в думи - стр. 39

Буква Ф 

 

2 група:

"Пролетна приказка" - стр. 48

"Стъкленият човек" - стр. 48

Играя със звукове и букви - стр. 49

Буква Ф

Тази седмица няма да давам нов урок на децата, а единствено едно дългосрочно домашно, което да е готово след ваканцията на 21 април.

Задачата е всеки да си избере една личност – български държавник от изучените досега и да му направи портрет.  Може да е някой владетел или министър-председател – княз Александър I Батенберг, цар Фердинанд, цар Борис, Стефан Стамболов, Константин Стоилов или някой друг по избор. Прилагам примерен лист, но не е задължително да се използва този образец. Децата могат да го нарисуват или сложат снимка и да изброят най-важните му постижения. Може да потърсят допълнителна информация в интернет за него и да направят по-подробно представяне. Домашното може да се напише на ръка или като документ на компютъра.