Учебна Програма 2019 - 2020

Програма на Българското училище към Посолството на България в Лондон, Великобритания за учебната 2019/2020 г.

 

ПОНЕДЕЛНИК

1 клас: 16.45 – 18.30 Български език

           18.35 – 19.10 Роден край

2 клас: 17.45 – 18.25 Околен свят

           18.30 – 20.15 Български език

 

ВТОРНИК

3 клас: 16.45 - 18.30 - Български език

           18.30- 19.25- Човекът и обществото

4 клас: 17.30 - 18.25 - Човекът и обществото

           18.30 - 20.15 - Български език

 

СРЯДА

5 клас: 16.45 - 18.30 - Български език

           18.30 - 19.40– История/География

6 клас: 17.15 - 18.30 - История/География

           18.30 - 20.15 - Български език

 

ЧЕТВЪРТЪК

7 клас: 17.00 – 19.30 – Български език и литература

                                          Веднъж в месеца след уточняване: История или География на България

 

ПЕТЪК

8 клас:  17.00 – 19.30 – Български език и литература

 

СЪБОТА – ГИМНАЗИАЛЕН КУРС

9 клас : 10.30 – 12.00 ч. – Български език и литература

10 клас: 12.15 – 13.45 ч.– Български език и литература

11 клас: 14.00 – 15.30 ч. – Български език и литература

12 клас: 15.45 – 17.15 ч. – Български език и литература

 

НЕДЕЛЯ – ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА „АЗБУКАРЧЕ”

4/5 – годишни: 9.45 – 11.45 ч.

6 – годишни:  11.45– 13.45 ч.

 Oт 13.45 до 15.05 - подготвителен клас по български език като втори по специализирани учебници за българските училища в чужбина. Учениците могат да посещават и нормалните си класове

без увеличение на учебната такса за годината.

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.

1 -ви клас: 16.09.2019г. от 18.00 часа - откриване на учебната година с тържество в салоните на Българското посолство в Лондон. Само за 1 клас. 

Начало на учебната година за другите класове:

- 2-ри клас:  23.09.2019 г.;

- 3-ти и 4-ти: 17.09.2019 г.;

- 5 и 6-ти: 18.09.2019 г.;

- 7-ми: 19.09.2019 г.;

- 8-ми: 20.09.2019;

- 9-12 клас: 14.09.2019г.;

- групи "Азбукарче": 15.09.2019 г. От 11.00 часа за двете групи.

 

Край на учебната година: 

-групи "Азбукарче": 14.06.2020

- 1 и 2-ри клас:  15.06.2020 г.;

- 3-ти и 4-ти: 16.06.2020 г.;

- 5 и 6-ти: 17.06.2020 г.;

- 7-ми: 18.06.2020 г.;

- 8-ми: 19.06.2020;

- 9-12 клас: 20.06.2020г.;

 

 

Ваканции:

Коледна: от 21 декември 2019 г.  до 3 януари 2020 г., включително.                             

Великденска:  6-19 април 2020,  включително

 

При възникнали извънредни обстоятелства са възможни промяна на датите на ваканциите и края на учебната година.

©2018 Българско Училище "Иван Станчов" към Посолството на България в Лондон