top of page

Д-р Валентина Александрова – директор на училището, преподавател по Родинознание за 1 и 2 клас, Човекът и обществото в  3 и 4  клас, по История и цивилизация в 5 и 6 и 7клас и по География на България в 5,6  клас, преподавател по Български език като втори.

Д-р Валентина Александрова-Кирова е завършила специалност история в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1994 г.) Специализирала е в катедрата „История на Византия и балканските народи“. След защитата на докторската си дисертация (1999 г.) на тема „Ролята на политическия елит при оформянето на румънския национализъм – края на XIX - началото на XX век“, спечелва изследователска стипендия на престижната фондация „Александър фон Хумболт“. Има специализации в Румъния и Германия.

През 2000 г. спечелва конкурс за млади дипломати в Министерство на външните работи и започва работа като анализатор в редица дирекции като „Анализи и прогнози“, „Координация и планиране“ и „Политически въпроси“. От 2009 до 2012 г. е дипломат с ранг трети секретар в посолството на Република България в Лондон. Като културен и прес аташе в края на мандата си отговаря за всички български училище във Великобритания.

Установява се за постоянно във Великобритания в края на 2012 г. , където на постоянна работа е съпругът й – физик в научен институт към Държавната aгенция на Великобритания за ядренa енергия.

Постъпва на работа като преподавател по история и административен секретар на Българското училище „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон. Няколко години по-късно става съосновател и училищен ръководител на Българското училище „Слово“ в град Оксфорд, където живее.

Автор е на научни статии в български и германски периодични научни списания. През последните четири години публикува няколко статии за обучението по история в българските училища в чужбина в сп. „История“ на изд. Азбуки и други сборници.

Член е на Асоциацията на българските училища в чужбина и се включва в ежегодните им семинари с разработки.

Носител е на Почетната грамота „Неофит Рилски” на Министерство на образованието и науката – 2016 г. за приноса й за развитието на българските училища в чужбина.

Майка е на трима сина.

bottom of page