top of page

Здравка Владова-Момчева, заместни-директор, преподавател по БЕЛ в 8-12 клас

Родена на 3 октомври, 1967 година.

Завършила специалност „Българска филология“ в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, степен „Магистър“.

Работна практика в България :

Преподавател по български език и литература в Националната природоматематическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“, София, понастоящем Лицей към СУ „Св. Климент Охридски“;

Преподавател по български език и литература в Хуманитарната гимназия „Свети, свети Кирил и Методий“, Велико Търново.

От повече от 20 живее и работи във Великобритания.

Преподавател по български език и литература в гимназията на Българското  училище „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон.

Професионални квалификации :

1.Квалифициран преподавател по английски език на деца и възрастни страдащи от дислексия.

2.Квалифициран преподавател по български език като чужд.

3. Квалифициран библиотекар, библиограф.

Автор на „Методическо помагало по старобългарска литература“ ( Издателство „Ровита“, Велико Търново, 2012г);

 Автор на „Методически разработки в раздели „Старогръцка литература“, „Библия“ и „Старобългарска литература“. В помощ на учениците и учителите от българските училища в чужбина.“ ( Национално издателство АЗ БУКИ, София, 2016 г.);

Поет, писател, постоянен автор на рубриката „Очи в очи“ и член на редколегията на вестник БГ БЕН, Великобритания.

Творчески издания от Здравка Владова – Момчева :

   „Преображения“/1999/, „These Simple Things/Тези прости неща“/поезия, двуезична, 2000/;

“Дете и жена, и пророчица“/поезия, 2000/;

“Тракийско съкровище“/поезия, двуезична,2006/;

 „Посвещения“/поезия, 2009/;

  „Вървище“/роман, 2002/ ;

  „Ало, България!“/сборник с разкази, 2012/, в момента част от фонда на Славянската секция на Библиотеката на Конгрес във Вашингтон;

Литературни публикации в периодични издания в България, САЩ, Италия и Южна Корея;

Членства :

Член на Съюза на българските писатели в САЩ и по света;

Член на обществото на британските поети ;

Награди : 

 Почетна грамота на Министерството на образованието, младежта и науката „Неофит Рилски“, 2012 година;

 Златен медал и грамота от Държавната агенция за българите в чужбина за принос в съхраняването на българския език и култура във Великобритания и дългогодишна преподавателска и творческа дейност, насочена към запазването на българското съзнание и национален дух в чужбина;

Първа награда в международния конкурс за поезия „Танц с думи“ на издателство „Palabras Press“, Канада, за стихотворението „Песента на Орфей/The Song of Orpheus“;

Филм за Здравка Владова – Момчева, поет и писател, преподавател в БУ „Иван Станчов” към Посолството в Лондон, Великобритания: https://www.nenostalgichno.tv/play.php?clip=zdravka_momcheva.mp4

bottom of page