Групи и класове

Предучилищно обучение

 • Неделна група „Азбукарче” – за деца от 4 до 6-годишна възраст, разделени на две групи. Преподавател г-жа Невяна Анастасова и помощник – г-жа Валентина Александрова.

 • Малка група за 4/5-годишни;

 • Предучилищна група за 6-годишни.

 

Начално обучение 1 - 4 клас с преподаватели по:

 • Български език и литература (БЕЛ) – г-жа Снежина Мечева (1 – 4 клас) и помощниk-учител г-жа Невяна Анастасова

 • Роден край и Околен свят (1 и 2 клас) – г-жа Невяна Анастасова

 • Човекът и обществото (история и география на България) в 3 и 4 клас – д-р Валентина Александрова-Кирова

 

Прогимназиално обучение 5 – 8 клас с преподаватели по:

 • Български език и литература (БЕЛ) – г- жа Снежина Мечева

 • История и цивилизация на България – д-р Валентина Александрова-Кирова

 

Гимназиално обучение 9-12 клас:

 • Преподавател по Български език и литература (БЕЛ) - г-жа Здравка Момчева

 

Извънкласни дейности:

 • Народно пеене – г-жа Десислава Стефанова (3.4.5 и 6 клас)

 • Народни танци – г-жа Елена Роблес (8 клас)

 • Театрален клуб – г-жа Здравка Момчева (9.10.11 и 12 клас)

 • Киноклуб - г-жа Здравка Момчева (9.10.11 и 12 клас)