top of page

Как отбелязахме Деня на народните будители в БУ „Иван Станчов“ към Посолството в Лондон през 2023 г.

Както всяка година Денят на будителите в нашето училище беше отбелязан не в един ден, а през цялата седмица преди 1 ноември. Учениците ни попълваха работни листове, 5 и 6 клас направиха лапбук, посветен на нашите книжовници и революционери, гледаха образователни филмчета и презентации. Акцент тази година беше поставен на първите български учители през Възраждането, които всички са и будители. Учениците ни с голям интерес научиха какво е взаимно училище и каква е връзката му с Англия. Сравняваха стари илюстрации на взаимни училища в страната, където растат и в българските земи, изградени на основата на Белланкастърския модел. Голям интерес предизвикаха също нагледните материали – сандъчета с пясък, черни дъсчици за писане с тебешир и пера и мастило. По-големите ученици разгледаха и се опитаха да разчетат написаните от Неофит Рилски таблици за взаимните училища. Всички научиха много за празника и защо за нас е толкова важен за съхранението на нашето самосъзнание и духовни ценности.

Kommentare


bottom of page