top of page

Репортаж за посещението на делегация на МОН, водена от министър Г. Цоков в БУ "Иван Станчов"

На 23 януари 2024 година, в залите на Българското Посолство в Лондон, се проведе среща на преподавателския екип на БУ „Иван Станчов“ с делегация от Министерството на образованието и науката, водена от министъра на образованието, господин Галин Цоков, заместник-министърката, госпожа Наталия Митева и госпожа Наталия Михалевска, началник на кабинета на министъра.

 Към представителите от ръководството на училището се присъединиха госпожа Снежина Мечева, директор на БУ „Иван Станчов“ до 2023 година; госпожа Десислава Стефанова- носителка на наградата „Посланик на културата на България във Великобритания“ на  Българско национално радио “Христо Ботев” и ръководителка на „Български лондонски хор“; госпожа Нина Борисова, директор на Българското културно и образователно дружество "Свети Иван Рилски" в Кеймбридж, Питърборо и Сполдинг, Великобритания, както и госпожа Димитринка Джумакова, училищен ръководител на БНУ "Св. Иван Рилски" Кеймбридж, Питърборо и Сполдинг.

На събитието присъства Негово превъзходителство посланик Марин Райков, който приветства гостите с изказване, посветено на важната роля на българските училища в чужбина за опазването на идентичността на младите българи, обучавани в тях.

Темата беше продължена с обръщение на министър Цоков, който подчерта, че връзката между България и  установените български училища зад граница трябва да бъде поддържана и стимулирана чрез инициативи, засилващи интереса на българските деца към тяхната родина. Той запозна присъстващите с проекта на МОН, ориентиран към организиране на летни инициативи, екскурзии и посещения за възпитаници от задграничните ни училища на ключови обекти в страната ни, с цел по-задълбоченото опознаване на нейната култура, история и традиции. Министърът на образованието подчерта, че двустранната комуникация и обмен на идеи, добри практики и професионален опит, съобразени със спецификата на държавите с български общности и училища, е от ключово значение за поддържането на съзнанието за единство и принадлежност към България. Той добави, че трябва да се върви към промяна на структурата на образованието, а усилията да са насочени към  придобиване на умения за живота, за да се преодолее навикът да се учи за оценки. Господин Цоков посочи, че реформата в образованието не трябва да бъде самоцел, а промяна, която дължим на децата. Това е задачата на МОН. Той сподели, че е наясно, че това няма да се случи за 1-2 години, но тази тенденция трябва да стане реалност.

Министърът информира присъстващите, че от  министерството нямат намерение да намаляват бюджета за училищата в чужбина и опитват да има повишение в някои модули. Подчерта, че разчита на участието на преподавателите от неделните училища зад граница, които да се включат активно с опита и знанията си в създаването на новите учебни програми. Добави също, че се надява Асоциацията  на българските училища в чужбина  да помогне нещата да се променят.

Думата беше предоставена на д-р Валентина Александрова-Кирова, директор на БУ „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон. В изложението си  тя сподели своя опит във връзка с прилагането на иновативните методи на обучение в часовете с учениците от първи и втори клас и даде отлична оценка на електронните издания на учебниците от издателство „Просвета“, достъпни за всички преподаватели и ученици по света. Госпожа Александрова изтъкна като приоритет  на целия преподавателски колектив опазването на българската идентичност на децата и разказа за усилията на екипа в посока осигуряване на качествено образование за тях.

Срещата продължи с изказване на госпожа Здравка Владова-Момчева, заместник-директор на училището, която запозна присъстващите с начина на работа в гимназиалния курс на БУ „Иван Станчов“. Тя подчерта изключителната важност от осъществяване на интерпредметни връзки в обучението по литература и история в горния курс и изрази задоволство от формулировките на тематичните кръгове в учебника по литература за 11 клас на издателство „Просвета“ , даващи възможност за дискусии и обобщения, които обхващат както изучавания материал, така и съотнасянето му към проблемите на нашата съвременност.

Със специално участие в посрещането на делегацията участва  и госпожа Снежина Мечева, директорка на БУ „Иван Станчов“ до 2023 година. Нейното изказване обобщи дейността на училището, неговата 35 годишна история, както и приноса на екипа към инициативите на АБУЧ ( Асоциацията на българските училища в чужбина) от създаването на асоциацията до днес. Госпожа Мечева наблегна на колегиалната хармония, в която преподавателският колектив работи от години и подчерта, че този тип отношения са за пример.

Срещата продължи с обръщение на госпожа Нина Борисова, директор на  Българското културно и образователно дружество „Свети Иван Рилски“, Кеймбридж, Питърборо и Сполдинг, която запозна присъстващите с предстоящия международен форум  на сдружението през май 2024 година в Кеймбридж, посветен на 10 годишния юбилей от основаването на българското училище „Свети Иван Рилски“. Госпожа Борисова обяви и кои са  съорганизаторите на събитието - МОН, ИАБЧ, СУ „Климент Охридски”, издателство КЛЕТ, БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон,  БУ „Слово“  в Оксфорд.

Госпожа Борисова отправи покана към гостите от МОН да се присъединят към събитието и изказа благодарност към съорганизаторите за тяхната помощ в предстоящата мащабна инициатива.

В края на официалната част министър Цоков връчи на посланик Райков почетен плакет на Министерството на образованието , а по-късно такъв плакет беше връчен и на директора на БУ „Иван Станчов“, д-р Валентина Александрова-Кирова.

Срещата продължи в класните стаи на БУ „Иван Станчов“, където гостите имаха възможност да се срещнат с учениците от трети и четвърти клас, които изпълниха химна на училището и стихотворения , с които поздравиха делегатите и предизвикаха искрено вълнение сред тях. Прекрасните ни ученици изпълниха и няколко стихотворения на обичани български автори.

По време на визитата посетителите имаха възможност да се запознаят  с госпожа Невяна Анастасова, преподавателка в предучилищните групи „Азбукарче” и в  началния курс на БУ „Иван Станчов“, и работата ѝ, както и с колегите помощник-учители -  госпожа Елена Ганева-Роблес и госпожа Геновева Пашова. 

Гостите останаха силно впечатлени от възрожденския ентусиазъм , с който представителите на БУ „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон и българските неделни училища в чужбина съхраняват и разпалват българщината във всички краища на света, а на финала на срещата министър Цоков написа в почетната книга :  „Училището на сърцето! Щастлив съм, че посетих училище „Иван Станчов“ ! Успехи и здраве!“Comments


bottom of page