top of page

Британско-българското общество набира нови членове

Британско – българското общество съществува от 1952 година. Основано е с цел установяване

на културни връзки между Великобритания и България чрез организиране на събития като

прожекции на филми, представяния на книги и отбелязване на традиционни български

празници в залите на организацията, базирани в Излингтън.

В годините, след основаването на Британско-българското общество, се осъществява и обмяна

на опит между учители, фермери, дърводелци, а също и обмен на умения в създаването на

произведения на изкуството като бродерии. През този период са организирани и първите

екскурзии до България.

Организацията няма политическа насоченост. Нейните цели са да стимулира британците да

научат повече за България и в същото време да окуражи българите в Обединеното Кралство да

споделят повече за своята култура в техния нов дом.

В момента основен проект на Британско-българското общество е да бъде възроден

Управителния съвет на сдружението, който изгуби някои изтъкнати свои представители по

време на Ковид-пандемията. Възникнаха проблеми и във връзка с прекъсването на

финансовите постъпления от екскурзиите до България заради последвалите ограничения.

Британско-българското общество е изиграло важна роля през изтеклите 70 години и има

нужда от нов живот. Постигнатото през годините е трудно да бъде разказано в няколко

изречения. Но все пак, именно тази организация в много случаи е била първо пристанище за

много сдружения и хора, търсили контакт с България или консултации в Обединеното

кралство.

Ако желаете да направите дарение в полза на Британско-българското общество можете да го

направите чрез техния уебсайт : www.b-bs.org.uk

В момента връзката с членовете на организацията се поддържа чрез посочения уебсайт или

Фейсбук. Новият проект на сдружението е да се състави списък с имената на онези кандидат-

членове, които не ползват Фейсбук , но биха искали да установят и поддържат контакти с

Британско-българското общество, за да получават по имейл информация за неговата дейност и

предстоящи събития.


Здравка Момчева

заместник-директор


bottom of page