Our Recent Posts

Tags

No tags yet.

Важна информация за началото на учебната година

Уважаеми ученици и родители,

На прага на новата 2020-2021 учебна година се обръщаме към всички Вас с благодарност за подкрепата, разбирането и вярата, че заедно ще преодолеем всички препятствия, които времето поставя пред нас.

Свикваме с основните изисквания за предпазване от разпространението на COVID 19, но не трябва да живеем в постоянна изолация.

Нашият колектив ще положи максимални усилия да осигури стриктна хигиена в училището и доколкото е възможно – да създадем добри условия за работа в присъствената форма на обучение, жизнено необходима за децата ни.

Общи положения

  1. Както във всички училища, и при нас достъпът на родителите до класните стаи ще бъде преустановен. Родителите (по един на дете) ще трябва да водят децата в точно определен час и пак в точно определен час да ги посрещат пред най-външния вход на училището (на улицата). При изчакване - задължително трябва да се спазва дистанция на входа от 1.5-2.00 метра. Родителите да бъдат с маски, децата от 2 до 12 клас също, докато влязат в класните стаи след проверка от разстояние с дигитални устройства за повишена температура.

  2. Учениците от неделна група Азбукарче (от 4 до 6 –годишна възраст), както и тези от 1 клас – няма да са задължени да носят маски. Останалите ще ги носят докато влязат в клас, при движение в коридора или ако трябва да посетят тоалетната. Ако има родители, които желаят децата им да бъдат с маски през цялото време – за нас това няма да е проблем.

  3. Забранява се воденето на деца, които имат и най-малките признаци на настинка или друго неразположение (температура, кашлица, хрема, стомашно или друг вид неразположение, загуба на мирис и вкус).

  4. Ще сме благодарни, ако снабдите децата си с антисептичен гел, по-добре е да имат и свой собствен. Ще имаме такъв и в клас. Ще поставим в коридора машина за дезинфекция на ръцете, която да се ползва при влизане в клас или след ползване на тоалетната.

  5. Ако в някое семейство има заразен от COVID 19 или съмнения за такъв , задължително спешно трябва да бъдем информирани, за да осигурим карантиниране по домовете на учениците и преподавателите, които са били в евентуален контакт с дете от това семейство. МОЛИМ РОДИТЕЛИТЕ ДА ПРОВЕРЯВАТ В СЪОТВЕТНИЯ ДЕН, КОГАТО ВОДЯТ ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ, ДАЛИ НЯМА ИЗПРАТЕНИ ДО ТЯХ МЕЙЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ. Ако в последния момент получим информация за заболяло дете или преподавател, може да се наложи отмяна на присъственото обучение и съобщението да е изпратено в последния момент.

  6. Ще положим усилия обучението на отделните класове да става само в една и съща класна стая, която ще бъде основно почиствана преди занятията и след тях. Ще се сменят само преподавателите по различните предмети. Преподавателите ще носят предпазни шлемове и маски, като маските може да се свалят по време на преподаване.

  7. Учениците ще бъдат разположени през място на чиновете, за да има дистанция между тях.

  8. За учениците, които не могат да започнат веднага, имат други ангажименти в английското училище или им се налага понякога да отсъстват - ще бъдат информирани за взетия материал на имейл или в Google classrooms, за да се подготвят самостоятелно. Тези ученици трябва да посещават присъствено поне 30 % от занятията за учебната година.

  9. В случай на въвеждане на цялостна карантина – обучението ще продължи онлайн с помощта на средствата за електронна комуникация.

  10. Предвиждаме тази година таксите да бъдат увеличени с £10 на ученик и да бъдат както следва;

- за първо дете от семейство - £170;

- за второ - £160;

- за трето – безплатно

- за семейства с финансови затруднения правилникът ни позволява да се подаде молба до Училищното настоятелство за намаляване на годишната такса или за освобождаване изцяло от такава, за да няма ученици, напуснали поради финансова невъзможност за заплащане. Таксите трябва да бъдат внесени в училището до края на месец октомври 2020 г. Ще сме признателни, ако тези, които имат възможност, внесат таксите в училището още в първите учебни дни.

- много семейства през ваканцията са заминали за България и възнамеряват завръщане в началото на септември, което означава, че ще трябва да бъдат под карантина 14 дни. Всички, които са в такава ситуация, са задължени да не нарушават наложения режим и да не идват в училището преди изтичане на този срок. Всеки, завръщаш се от България, е отговорен пред закона, който в тази страна предвижда сурови санкции.

9. Преустановяват се почерпките в клас. Ако децата имат нужда да закусят – да си носят нещо дребно от вкъщи (плод, бисквита, малък сандич). Всяко дете да си носи лично шише с вода, пликче, в което да поставя маската си, салфетки за нос, които да ползва при нужда от кихане или закашляне!

Допълнително ще се уточняват подробностите, след като проведем първите занимания след 15 септември. Ще Ви информираме периодично.

Засега предвиждаме всички класове от 2 до 12 включително + Азбукарче (4 до 6 – годишни) да започнат присъствено обучение без да бъдат разделени в групи. Единствено предвиждаме разделянето на две групи в 1 клас, тъй като желаещите са над 20 и това ще затрудни спазване на отстояние в клас, както и доброто обучение на тези най-малки наши ученици, които имат нужда от по-специално внимание. Това означава, че тези ученици ще идват в училище през седмица (2 пъти в месеца, вместо 4) и в седмицата, в която няма да са в клас , родителите ще получават с мейл взетия материал и задачите за изпълнение, които да се извършват вкъщи.

Начало на учебната година

Началото на учебната година ще бъде на 15 септември 2020 – вторник, който ден е определен за класовете 3 и 4. В първата седмица до 21.09.2020 г. включително, заниманията по отделните предмети ще бъдат в съкратен вариант, за да се отдели време преди всичко за запознаване на децата с условията на обучение в новата ситуация, мерки за сигурност и хигиена.

Тъй като в края на миналата учебна година не всички имаха възможност да дойдат и да получат удостоверенията на учениците и да върнат учебниците, умоляваме Ви да положите усилия да дойдете до училището, за да получим миналогодишните учебници и да Ви раздадем новите комплекти учебници. Умоляваме Ви да пакетирате старите учебници, които връщате, и да надписвате на кой ученик са и от кой клас.

Апелираме към всички семейства да се постараят учениците да присъстват в първите месеци на учебната година, преди да са започнали проблемите с грипни и вирусни епидемии. Ако в последствие обстановката се усложни, ще се премине към онлайн обучение.

Програма САМО за първата седмица от 15 до 21.09.2020 г.